Wederom weinig vooruitgang in de zesde ronde van de Brexit-onderhandelingen

13 november 2017Brexit

Op donderdag 9 november 2017 is de zesde ronde van de brexit-onderhandelingen over de uittredingsovereenkomst van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie van start gegaan. In deze onderhandelingsronde is wederom weinig vooruitgang geboekt. Er wordt vanuit de EU dan ook gevraagd om verdere verduidelijking van het VK op verschillende uittredingsonderwerpen.

Zesde ronde Brexit-onderhandelingen tussen VK en de EU

De zesde onderhandelingsronde hadden de EU-onderhandelaar Michel Barnier en de Britse onderhandelaar David Davis slechts twee dagen om nader tot elkaar te komen. Beide onderhandelaars waren het er na afloop over eens dat er geen grote vooruitgang geboekt is. In zijn verklaring over de onderhandelingsronde, riep Davis op tot meer flexibiliteit van de EU in de brexit-onderhandelingen. Daarnaast pleitte hij er wederom voor om te beginnen met onderhandelen over toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU.

Barnier: verduidelijking uittredingsonderwerpen

Barnier riep in zijn verklaring na de zesde onderhandelingsronde op tot verdere verduidelijking van het VK op alle uittredingsonderwerpen. Ten aanzien van burgerrechten moet er nog overeenstemming worden bereikt over: gezinshereniging, het recht op het exporteren van sociale zekerheidsuitkeringen en de rol van het Hof van Justitie van de EU. Ten opzichte van de financiële afwikkeling van de Brexit geeft Barnier aan dat duidelijk moet worden gemaakt wat de toezeggingen van Theresa May op dit gebied precies inhouden. Om voldoende vooruitgang te constateren, moet er volgens Barnier overeenstemming worden bereikt over de principes op basis waarvan de financiële afwikkeling wordt berekend.

Europese top oktober en december

Deze zesde onderhandelingsronde is de eerste ronde na de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017. Op deze bijeenkomst is door de Europese regeringsleiders vastgesteld dat er nog onvoldoende vooruitgang was geboekt om de volgende stap te kunnen maken in de onderhandelingen. In de tweede fase wordt ook onderhandeld over de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU.

Halverwege december zal de vooruitgang in de onderhandelingen opnieuw worden beoordeeld door de Europese Raad. De dossiers waarop verdere overeenstemming tussen het VK en de EU moet worden bereikt zijn:

  • burgerrechten van EU-burgers in het VK en visa versa;
  • de Ierse grenskwestie;
  • de financiële afwikkeling van het Britse vertrek uit de EU.

Vervolg Brexit-onderhandelingen

Er is nog geen volgende onderhandelingsronde ingepland. De Britten interpreteren dit alsof de EU tegemoetkomt aan de wens van het VK om de formele onderhandelingsstructuur los te laten en in plaats daarvan continu te onderhandelen. Desalniettemin heeft Barnier wel een deadline gegeven van twee weken voor het bereiken van bovengenoemde significante vooruitgang. Volgens Barnier moeten de Britten met name aan de verduidelijkingseisen van de EU tegemoetkomen. Pas hierna kunnen de Europese regeringsleiders instemmen met het overgaan naar de tweede fase.

Brexit-loket voor decentrale overheden

Medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en ministeries kunnen met hun vragen over de Brexit terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden.

Door:

Jos Pees, Europa decentraal

Bron:

Closing remarks after EU exit negotiations on 9-10 November, David Davies

Meer informatie:

Brexit-loket, Europa decentraal
Rol EU-instellingen in het onderhandelingsproces, Europa decentraal
Structuur onderhandelingen Brexit, Europa decentraal
Uittredingsovereenkomst Brexit, Europa decentraal
Toekomstige relatie met het VK na uittreding, Europa decentraal
Standpunten betrokken actoren Brexit, Europa decentraal
Micheal Barnier: EU needs movement from UK in Brexit talks within two weeks
, Politico
Speech by Michel Barnier following the sixth round of article 50 negotiations with the United Kingdom, Michel Barnier