Deze week Europese top in Brussel

25 juni 2018

Deze week, op 28 en 29 juni, komen de staatshoofden en regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten bij elkaar om te spreken over onder andere migratie, Brexit en de langetermijnbegroting van de EU (MFK).

Europese top

Tijdens de Europese top deze week staan een aantal zeer belangrijke en tot verdeling leidende onderwerpen op de agenda. Naast het aanpakken van de migratiedruk moeten er beslissingen worden genomen over de volgende punten:

  • Migratie
  • Veiligheid en defensie
  • Banen, groei en concurrentievermogen
  • Innovatie en digitaal Europa
  • De langetermijnbegroting van de EU (MFK)
  • Externe betrekkingen

Meerjarig financieel kader

In het meerjarig financieel kader (MFK) worden de maxima vastgelegd voor de jaarlijkse algemene begrotingen van de Europese Unie. Het bepaalt hoeveel de EU jaarlijks, in totaal en voor verschillende activiteitengebieden, mag besteden voor het aangaan van juridisch bindende verplichtingen over een periode van ten minste 5 jaar. De recente MFK’s gingen doorgaans over een periode van 7 jaar. De Raad neemt de MFK-verordening aan na goedkeuring door het Europees Parlement. De Europese Commissie en het Europees Parlement streven ernaar de onderhandelingen voor het nieuwe MFK 2021-2027 af te ronden voor de Europese verkiezingen in mei 2019.

Op 2 mei presenteerde de Commissie haar voorstellen voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 kort daarop gevolgd door de voorstellen voor de afzonderlijke programma’s zoals het EU-cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het Huis van de Nederlandse Provincies organiseert komende woensdag, 27 juni, een bijeenkomst over deze verordeningen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en regionaal beleid. Aanmelden kan hier.

Brexit

Op vrijdag 29 juni zal de Europese Raad ook samenkomen in EU-27 verband om te laatste stand van zaken omtrent de Brexit te bespreken. Hoofdonderhandelaar Michel Barnier van de Europese Commissie zal een update geven waarna de staatshoofden en regeringsleiders de volgende onderwerpen zullen bespreken:

  • Onderhandelingen over kwesties rondom intrekking
  • De grens tussen Ierland en Noord-Ierland
  • De toekomstige relatie met het VK

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Europese Raad, 28-29/06/2018

Meer informatie:

Bijeenkomst Huis van de Nederlandse Provincies: ‘Future of regional funds: debate and drinks’