Werkbezoek Brussel

7 juli 2018

Afgelopen 4 en 5 juli was Europa decentraal op werkbezoek in Brussel. We hebben o.a. gesproken met de afdeling Evaluation, Regulatory Fitness and Performance van de Europese Commissie, de Permanente Vertegenwoordiging (PV EU) in Brussel, VNO-NCW, Bureau Brussel van de Unie van Waterschappen en het Huis van Nederlandse Provincies. Tijdens deze gesprekken hebben we nuttige kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Het bezoek aan Brussel heeft veel inspiratie en inzichten opgeleverd, onder andere op onderstaande dossiers:

Energie, milieu en klimaat

De energietransitie is in volle gang en ook op het gebied van milieu en klimaat komt er veel op de decentrale overheden af. Europa decentraal blijft decentrale overheden ondersteunen op het gebied van Europese energie-, milieu- en klimaatrichtlijnen.

Betere Regelgeving

De Europese Betere Regelgeving Agenda van de Europese Commissie is een belangrijk  programma om Europese regels beter te laten werken in de praktijk. Dit programma zal dit jaar worden geëvalueerd aan de hand van een publieke consultatie waar ook decentrale overheden aan kunnen deelnemen.

Digitale transformatie

Na de AVG komen er in het kader van de digitale eengemaakte markt nog meer belangrijke ontwikkelingen aan voor decentrale overheden. Wij zullen ons de komende tijd onder meer verdiepen in de dossiers Single Digital Gateway, eIDAS, hergebruik overheidsinformatie en ePrivacy, zodat we decentrale overheden op tijd kunnen informeren over de veranderingen.

 Europese verkiezingen

Op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dit worden belangrijke verkiezingen, want er staat veel op het spel. Samen met onze partners zullen wij er op  inzetten om het Europabewustzijn onder de decentrale overheden te vergroten.