Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Werkdocument over evaluatie staatssteunmaatregelen gepubliceerd

6 mei 2013Staatssteun

De Europese Commissie heeft op 12 april een werkdocument over evaluatie in het kader van de modernisering van de staatssteunregels gepubliceerd. Het werkdocument is een onderdeel van de modernisering van staatssteunregels.

Terugkoppeling staatssteun

Vanwege de herziening van de staatssteunregels wordt het geleidelijk verplicht voor lidstaten om de praktijk te evalueren. De Commissie publiceert een werkdocument waarin het belang en reikwijdte van evaluatie binnen staatssteun wordt onderstreept. De Commissie noemt een aantal aanbevelingen waarmee de evaluatie omtrent staatssteun het meest effectief kan worden opgezet.

Aanbevelingen voor een effectieve evaluatie

Om een effectieve evaluatie te waarborgen heeft de Commissie enkele kernpunten opgenomen in het document. Het is onder meer niet noodzakelijk om alle steunmaatregelen te evalueren. Het accent moet liggen op steunmaatregelen die een groot budget hebben, nieuw en/of ongebruikelijk zijn of mogelijk de markt, technologie of regelgeving ingrijpend zullen veranderen. De Commissie benadrukt tevens dat het belangrijk is om voorafgaand aan het verlenen van steun de volgende aspecten daarvan te beschrijven: het doel, de termijn van de verwachte effecten en indicatoren van zowel negatieve als positieve effecten van de steunmaatregel. Een volledig overzicht van aanbevelingen kunt u vinden in het werkdocument ‘Evaluation in the field of State Aid’.

Door:

Maarten Aalbers en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Working document on evaluation of State Aid granted by EU Member States’, Europese Commissie, 26 april 2013

Meer informatie:

Evaluation in the field of State aid’, Europese Commissie, 12 april 2013
Europese Commissie publiceert ontwerpversie nieuwe de-minimisverordening’, Europa decentraal, 20 maart 2013
Staatssteun