Werkdocument over uitkomst fitness check VHR uitgesteld tot najaar 2016

13 juni 2016Milieu

Vorig jaar zomer reageerden een recordaantal stakeholders op de publieke consultatie over de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). De Europese Commissie zou nog dit voorjaar het werkdocument over de uitkomsten van de Fitness check publiceren. Begin juni werd echter bekend gemaakt dat het rapport pas in het najaar van 2016 zal verschijnen. In afwachting hiervan blijven de nodige acties ter bescherming van de Europese biodiversiteit uit.

Conferentie ‘Future proof nature policy’ afgelast

De Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt dat zij het rapport over de uitkomst van de Fitness check VHR niet voor eind juni publiceert. De Commissie is voornemens om op het onderwerp terug te komen in het najaar. Als gevolg hier is het Nederlands voorzitterschap genoodzaakt de high level conferentie over de toekomst van Europees natuur beleid af te lasten. Het Commissie werkdocument zou hier namelijk gepresenteerd worden, en de basis vormen voor discussies over de implementatie van de VHR in lidstaten. Door de vertraging is er op de conferentie, die van 28 tot 30 juni zou plaatsvinden, geen nieuwe informatie te bespreken.

Vertraging

Ariel Brunner van de NGO Birdlife Europe noemt de vertraging schokkend nieuws en zelfs een gênante vertoning voor de Commissie. Volgens Birdlife Europe moeten de conclusies helder zijn, en is het onvoorstelbaar dat de Commissie het document nu niet wil publiceren. Dit heeft tot gevolg dat broodnodige acties voor biodiversiteit in de EU voorlopig uitblijven.

De Europese Commissie zegt in een verklaring dat de vertraging aan de drukte rondom de migratiecrisis te wijten is. Er moet op dat beleidsterrein momenteel veel beleidswerk worden gedaan. Als consequentie kunnen andere initiatieven niet met dezelfde snelheid behandeld worden. De Commissie is van plan om de Vogel- en Habitatrichtlijn in het najaar 2016 te behandelen.

Publieke consultatie

Van 30 april t/m 26 juli 2015 konden belanghebbenden reageren op de online publieke consultatie die de Commissie had uitgeschreven voor de Vogel- en Habitatrichtlijn. Meer dan een half miljoen mensen, 552.472 in totaal, hebben die consultatie ingevuld. Nooit eerder kwamen er zoveel reacties op een publieke consultatie. De resultaten hiervan zijn hier te vinden. Belangrijke conclusie is dat belanghebbenden onderstreepten dat een herziening van de regels zelf niet nodig is. Het is voornamelijk een kwestie van betere implementatie en handhaving. Het merendeel van de EU lidstaten delen deze opinie, volgens hen moet de nadruk liggen op betere implementatie.

Ook de leden van het Europees Parlement zijn het hiermee eens. 86% van de leden is tegen grootschalige herziening van de huidige regels, daarentegen is volledige implementatie en naleving een fundamentele voorwaarde voor het succes van de EU biodiversiteit strategie.

Fitness check

Het doel van de fitness check is om na te gaan of:

  • de doelstellingen van de regelgeving gehaald worden (effectiviteit);
  • de betrokken kosten proportioneel zijn (efficiëntie);
  • de EU natuurwetgeving bijdraagt of conflicteert met ander beleid of regelgeving (coherentie);
  • de EU wetgeving de belangrijkste problemen voor soorten en habitats aanpakt (relevantie);
  • dezelfde resultaten op nationaal of regionaal niveau bereikt kunnen worden (EU toegevoegde waarde).

Verschillende Ngo’s en lidstaten waarschuwen dat de fitness check kan leiden tot zwakkere wetgeving. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer verplichtingen voor bedrijven geschrapt worden.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, ENDS Europe
Nieuwsbericht, WWF European policy office

Meer informatie:

Meer inspanningen nodig om biodiversiteitsverlies te stoppen, nieuwsbericht HNP en Europa decentraal
Fitness check Vogel- en Habitatrichtlijn, Europese Commissie