Werkprogramma Europese Commissie gepubliceerd

28 oktober 2013

Op dinsdag 22 oktober publiceerde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2014. Voor decentrale overheden is het goed kennis te nemen van het werkprogramma. Zij kunnen te maken krijgen met Commissievoorstellen voor nieuwe regelgeving of beleid op voor hen relevante beleidsterreinen.

Bijzonder jaar

Volgend jaar is met de Europese verkiezingen, het aantreden van een nieuwe Commissie en de start van een nieuwe programmaperiode 2014-2020 een atypisch jaar. De Commissie komt daarom met twee lijsten in het werkprogramma om te voorkomen dat dossiers door het drukke jaar op de lange baan worden geschoven.

Eén lijst met de openstaande topdossiers die zo snel mogelijk moeten worden afgerond, het liefst nog voor de verkiezingen. En een andere lijst met nieuwe accenten met het oog op de nieuwe programmaperiode.

Rode draad

De rode draad in het werkprogramma van de Commissie is economische groei. Hierbinnen vallen onder meer de afwerking van de dossiers over de eengemaakte markt en de digitale agenda. De eerste initiatieven van de nieuwe programma’s focussen zich op de aanpak van jeugdwerkeloosheid en de toegang tot financiering voor bijvoorbeeld innovatieve bedrijven.

Maar ook de lange termijn doelstellingen zoals klimaatsverandering, energie en industrieel beleid worden niet uit het oog verloren.

Relevantie voor gemeenten, provincies en waterschappen

Voor decentrale overheden is het goed kennis te nemen van het werkprogramma, omdat zij te maken kunnen krijgen met Commissievoorstellen voor nieuwe regelgeving of beleid op voor hen relevante beleidsterreinen. Niet alle voorstellen hebben decentrale relevantie en van sommige voorstellen is decentrale relevantie pas duidelijker vast te stellen na het verschijnen van de concrete voorstellen.

Prioriteiten om in 2014 af te ronden

Van de lijst met dossiers waarvan de Commissie wil dat de Europese wetgever ze zo snel mogelijk afrond, zijn er een aantal zeer relevant voor decentrale overheden. Zo wil de Commissie dat het nieuwe aanbestedingspakket zo snel mogelijk aangenomen wordt. De verwachting is dat dit eind van dit jaar nog zal gebeuren.

Ook het voorstel met betrekking tot elektronisch factureren bij aanbesteden en de voorstelverordening eID staan op de lijst. Daarnaast staat het voorstel voor de richtlijn digitale gegevensbescherming op de lijst. Deze richtlijn bevat verschillende verplichtingen voor decentrale overheden die ervoor moeten zorgen dat de privacy van burgers beter gewaarborgd wordt.

Nieuwe initiatieven

Ook op de lijst met nieuwe initiatieven staan verschillende voorstellen waarmee decentrale overheden de komende jaren te maken kunnen krijgen. Zo gaat de Commissie het komende jaar de staatssteunregels moderniseren en de Algemene Groepsvrijstelling herzien. De Commissie komt met een wetgevend voorstel op het gebied van afval dat voortbouwt op het stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa.

Ook komt de Commissie met een voorstel voor nieuw energie- en klimaatbeleid voor de periode 2020-2030 om te voorzien in een lange termijn perspectief voor investeringen, en om een meer duurzaam, veilig en concurrerend Europees energiesysteem te realiseren.

REFIT

In het kader van het Regulatory Fitness and Performance Program (REFIT) neemt de Commissie stappen om de EU-regelgeving af te slanken en te vereenvoudigen. Bij het werkprogramma is een lijst gevoegd met regelgeving die aangepast of geschrapt zal worden. Een voorbeeld is de herziening en versimpeling van de staatssteunregels in de landbouwsector. Bij de voorstellen voor het schrappen valt de Bodemrichtlijn in het oog.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel
Karin van den Brand, Europa decentraal

Bron:

Europese Commissie, ‘Commission adopts Work Programme for 2014: a year of delivery and implementation’, 22-10-2013

Meer informatie:

Werkprogramma Europese Commissie