Wet Markt Overheid nog niet het gewenste effect

De Wet Markt en Overheid, die in juli in werking is getreden, heeft nog niet veel effect gehad. Tot deze conclusie komt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De gedragsregels die in  de Wet Markt en Overheid zijn opgenomen komen voort uit de Europese mededingingswet. De ongelijke concurrentie tussen (decentrale) overheden en ondernemingen is in de afvalsector afgenomen, maar in andere sectoren hetzelfde gebleven.

Wet Markt en Overheid

Het Europese mededingingsrecht bevat het kartelverbod en het misbruikverbod voor (decentrale) overheden. Deze regels zijn voor overheden opgenomen in de Nederlandse Wet Markt en Overheid. Wanneer decentrale overheden zich als onderneming op de markt begeven is de Wet Markt en van toepassing, die op 1 juli 2014 in werking getreden. De wet is ontstaan omdat er nog geen duidelijke regels waren voor decentrale overheden die zich op de lokale markt begeven. De wet bevat gedragsregels waar overheden zich aan moeten houden indien zij economische activiteiten verrichten, zodat oneerlijke concurrentie wordt voorkomen. De wet beoogt een gelijk speelveld te creëren tussen overheden en ondernemingen. Volgens de ACM is de wet tot nu toe nog weinig effectief.

Autoriteit Consument & Markt

ACM is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Ondernemingen kunnen op grond van de Wet Markt en Overheid beklag doen bij de ACM over (decentrale) overheden die concurrentievervalsende commerciële activiteiten ondernemen. De ACM is vervolgens bevoegd om onderzoek te doen en bijvoorbeeld een last onder dwangsom op te leggen aan de desbetreffende overheid.

Sportvoorzieningen en parkeergarages

Ondanks het feit dat oneerlijke concurrentie in de afvalsector is afgenomen, zijn in andere sectoren de concurrentieverhoudingen hetzelfde gebleven. De ACM heeft drie sectoren bekeken, waarvan de sportvoorzieningen en exploitatie van parkeergarages nog steeds oneerlijke concurrentie vertonen.

DAEB

Deze conclusie is mogelijk te wijden aan het feit dat gemeenten de activiteit bij sportvoorzieningen en parkeergarages onder activiteiten van algemeen belang scharen, waarvoor de Wet Markt en Overheid niet geldt. Anita Vegter, bestuurslid van ACM: ‘Ik constateer dat veel gemeenten bewust gekozen hebben om sommige activiteiten niet onder de wet te laten vallen. Dat mag, maar beperkt wel het effect van de wet.’

Evaluatie

Dit jaar wordt de Wet Markt en Overheid geëvalueerd door het ministerie van Economische Zaken. De studie die de ACM heeft gedaan in de drie sectoren sportvoorzieningen, afval en parkeergarages, is onderdeel van deze evaluatie.

Door:

Jonneke Huijser en Madeleine Broersen, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht, ACM

Meer informatie:

Gedragsregels Markt en Overheid, Europa decentraal
Oneerlijke concurrentie door de overheid, ACM