Nieuws

Publicatie: 11 mei 2020

Door:


Op 23 september treedt het Besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking voor overheidswebsites, inclusief websites van decentrale overheden. Dat laat DigiToegankelijk weten. Dit besluit, waarmee de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn wordt geïmplementeerd, is al sinds 2018 van kracht.

Uitstel toegankelijkheid

De Digitale Toegankelijkheidsrichtlijn is aangenomen in 2016 en verplicht de lidstaten om ervoor te zorgen dat al hun digitale (overheids)kanalen net zo goed toegankelijk zijn voor mensen mét als zónder handicap. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.

Eisen digitale toegankelijkheid

Om te voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid moeten overheden:

  • toegankelijkheidsvereisten toepassen op digitale overheidskanalen. Websites moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).
  • een toegankelijkheidsverklaring op hun website publiceren. Hierin staat hoe zij hun website toegankelijk maken en houden. Daarnaast dienen ze hierin een planning op te nemen indien ze nog niet aan de vereisten voldoen. Deze verklaring moet worden ondertekend door een bestuurder of een andere verantwoordelijke.

DigiToegankelijk (Logius) is verantwoordelijk voor het invoeren van digitale toegankelijkheid voor overheidswebsites. Op het Dashboard DigiToegankelijk is te vinden welke websites en apps van de Nederlandse overheid voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Bron

Geen uitstel wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid, Digitoegankelijk

Meer informatie

Stappenplan digitale toegankelijkheid, Logius
Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite en intranetomgeving voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn?, Kenniscentrum Europa Decentraal