Wijziging landbouw de-minimisverordening: hoger plafond van € 20.000,-

3 december 2018

De Europese Commissie heeft aangekondigd de landbouw de-minimisverordening te willen wijzigen. Het de-minimisplafond voor de primaire landbouwsector kan worden verhoogd naar € 20.000,- per onderneming. Lidstaten kunnen er ook voor kiezen om het de-minimisplafond te verhogen naar € 25.000,- mits een nationaal de-minimisregister wordt bijgehouden.

Verhoging de-minimisplafond landbouw

De Commissie verhoogt het de-minimisplafond voor de primaire landbouwsector van € 15.000,- naar € 20.000,- per onderneming per drie belastingjaren. De ontwerpverordening biedt de mogelijkheid om een hoger plafond van € 25.000,- te hanteren, op voorwaarde dat een centraal de-minimisregister wordt bijgehouden om de verleende de-minimissteun te monitoren. De verordening zal gelden tot en met 31 december 2027.

De-minimisregister

Op dit moment zijn lidstaten niet verplicht een nationaal register voor de-minimissteun bij te houden. Nederland beschikt niet over een centraal de-minimisregister. Volgens de Europese Commissie is een register voor het plafond van € 25.000,- noodzakelijk om te verzekeren dat de landbouw de-minimissteun – zelfs als die niet als staatssteun wordt beschouwd – niet tot een schending van het EU-recht leidt. Met een de-minimisregister kan verleende de-minimissteun gemonitord worden.

Proces wijziging landbouw de-minimisverordening

Het besluit om de landbouw de-minimisverordening te wijzigen is genomen nadat de Commissie in een eerder stadium belanghebbenden en lidstaten heeft geraadpleegd. De Europese Commissie is op basis van artikel 108 lid 4 bevoegd om de de-minimisverordening na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun, bestaande uit lidstaten, aan te passen. Met een mededeling heeft de Commissie de ontwerpverordening tot wijziging van de de-minimislandbouwverordening bekendgemaakt. De verordening zal twintig dagen na de bekendmaking van de definitieve tekst van de verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking treden.

Wat is de-minimissteun?

Bij de-minimissteun wordt het steunbedrag te gering geacht om een ongunstig effect te hebben op het interstatelijk handelsverkeer, waardoor er geen sprake is van staatssteun. Er zijn verschillende de-minimisverordeningen voor verschillende sectoren. Wanneer het gaat om steun voor de primaire landbouwsector is de landbouw de-minimisverordening van toepassing. Steun die voldoet aan de voorwaarden van de van toepassing zijnde de-minimisverordening hoeft niet gemeld te worden bij de Commissie.

Door:

David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Mededeling van de Commissie – Goedkeuring van de inhoud van een ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1408/2013 inzake de toepassing de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, Europese Commissie

Meer informatie:

Consultatie Landbouw de-minimisverordening: mogelijke verhoging van het de-minimisplafond, nieuwsbericht Europa decentraal