Witte rook voor CETA

België was het laatste land dat goedkeuring moest geven aan het verdrag tussen Canada en de Europese Unie. Uiteindelijk is op 27 oktober 2016  een akkoord over het handelsverdrag CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) bereikt. Er is veel commotie om CETA vanwege het nieuwe arbitragemechanisme wat in het verdrag is opgenomen.

CETA

Canada is een belangrijke partner voor Europese investeringen. Door het CETA verdrag wordt de handel van goederen en diensten tussen deze twee partijen verder geliberaliseerd. Dit betekent dat er geen invoerrechten meer betaald worden tussen beide partijen. Ook bestaat het verdrag uit maatregelen om investeringen te beschermen. Omdat Canada en de Verenigde Staten onderling een open markt hebben, wordt het mogelijk voor de EU om te concurreren met de VS op de Canadese markt. Het handelsakkoord streeft ernaar om rechten en normen wederzijds te beschermen.

Goedkeuring

De Europese Commissie besloot om voor CETA een uitgebreide procedure van goedkeuring in te stellen. Normaliter worden handelsverdragen goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. CETA ligt politiek gevoelig en houdt bovendien meer in dan alleen een handelsverdrag. Via de uitgebreide procedure moeten alle lidstaten afzonderlijk stemmen.

Investment Court System

In het initiële CETA verdrag werd uitgegaan van Investor-State-Dispute-Settlement (ISDS) als beschermingsmechanisme voor investeerders. Wegens kritiek op dit mechanisme, heeft de Commissie eind 2015 een nieuw systeem voorgesteld, het ‘Investment Court System’. Dit is een nieuw meer transparant systeem voor arbitrage tussen investeerders en staten en zou het ISDS mechanisme in CETA, maar ook  in alle al lopende en toekomstige Europese handels- en investeringsonderhandelingen, moeten gaan vervangen. Het voorgestelde systeem beschermt het recht van overheden om regelgevend op te treden en het bevat een beroepsmechanisme gebaseerd op duidelijk definieerde regels. Daarnaast worden gekwalificeerde rechters benoemd en moet sprake zijn van transparante procedures. De lidstaten zullen dus echter verder overtuigd moeten worden door de Commissie van het belang van en de waarborgen in het nieuwe ICS voordat zou kunnen worden ingevoerd.

Gevolgen voor decentrale overheden

Ook decentrale overheden kunnen gevolgen ondervinden van internationale handelsverdragen zoals CETA. Maar ook TTIP kan decentrale overheden raken. Decentrale overheden zijn immers ook actief op de handelsmarkt of komen met deze markt in aanraking. Daarmee krijgen zij ook te maken met markttoegangs- en belemmeringskwesties. Daarnaast kunnen ze, meer dan nu het geval zal zijn, te maken krijgen met buitenlandse bedrijven die zich inschrijven voor overheidsopdrachten in Nederland. Hoofdstuk 19 van het CETA verdrag gaat bijvoorbeeld over aanbestedingen, waardoor het gemakkelijker wordt voor Canadese ondernemingen om mee te dingen naar overheidsopdrachten. Mocht u hier meer vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Door:

Pierre Kas en Stijn Bijleveld, Europa decentraal


Bronnen:

CETA, Europese Commissie
Belgisch akkoord maakt weg vrij voor CETA, Europa-nu


Meer informatie:

ISDS, Europa decentraal
TTIP, Europa decentraal
ICS, Europa decentraal