Nieuws

Publicatie: 29 april 2022

Door:


De Europese Commissie heeft bekend gemaakt welke steden in de EU deelnemen aan de EU-missie honderd klimaatneutrale en slimme steden in 2030. In Nederland zijn de geselecteerde steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven/Helmond, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Deze gemeenten zullen een voortrekkersrol vervullen op het gebied van schone mobiliteit, energie-efficiëntie en vergroening.

Pioniers in duurzaamheid

Uit de bijna 400 aanmeldingen zijn honderd steden met meer dan 50.000 inwoners, uit alle 27 EU-lidstaten, geselecteerd om mee te doen. Daarnaast zijn 12 steden bij de missie aangesloten uit landen die met Horizon Europe — het EU-programma voor onderzoek en innovatie – zijn of kunnen worden geassocieerd. Met het project is in totaal 360 miljoen euro gemoeid. De gekozen gemeenten zullen een pioniersrol op het gebied van duurzaamheid gaan innemen, wat andere Europese steden in staat zal stellen om te zijner tijd hun voorbeeld te volgen.

100 klimaatneutrale en slimme steden: één van de EU-missies

Het project honderd klimaatneutrale en slimme steden heeft als doel zowel de afname van CO2-uitstoot, wat het ‘schone’ deel van de doelstelling is, als het leren van lessen over het vergroenen van steden, het ‘slimme’ deel. De Commissie ziet het klimaatneutraal maken en vergroenen van steden als één van de vijf belangrijkste uitdagingen die ze wil verwezenlijken en heeft dit onderwerp daarom tot één van haar vijf missies benoemd. Daardoor is er op EU-niveau meer aandacht en geld voor onderzoek, nieuwe initiatieven en maatregelen vanuit het Europese fonds Horizon Europe.

Volgende stappen

Met de geselecteerde steden wordt een ‘Climate City Contract’ gesloten. Dit document is niet juridisch bindend, maar fungeert als zichtbaar politiek engagement. Het contract moet leiden tot investeringsplannen om in 2030 klimaatneutraliteit te behalen, bijvoorbeeld op het gebied van energie, gebouwen, afvalbeheer en transport.
Het project omvat geen volledige financiering van de verduurzamingsinspanningen, maar deelnemende gemeenten ontvangen wel meer mogelijkheden voor financiering dan nu het geval is, hulp bij het opstellen van financieringsplannen en meer netwerkmogelijkheden met andere steden. Ook krijgen zij een label waarmee hun voortgang zichtbaar gemaakt wordt.

Bron:

Commissie kondigt aan welke 100 steden deelnemen aan de EU-missie voor klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030, Europese Commissie

Meer informatie

Horizon Europe, Kenniscentrum Europa Decentraal
EU-fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa Decentraal