Nieuws

Publicatie: 15 juli 2019

Door: en


Met de Europese verkiezingen net achter de rug is het een tijd van grote veranderingen in Brussel: de nieuwe termijn van het Europees Parlement is begonnen en de nieuwe Europese Commissie zal dit najaar starten. Hét moment voor decentrale overheden om hun ideeën over de toekomst te laten horen in Brussel en tegelijkertijd ook inzicht te geven in de gevolgen van Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Wat zien decentrale overheden graag terugkomen in het beleid van de Europese instellingen en wat zijn ontwikkelingen om in de gaten te houden?

Huis van de Nederlandse Provincies

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) behartigt, als vooruitgeschoven post in Brussel, de belangen van de provincies en het IPO. Het HNP zet in op de prioritaire onderwerpen: Klimaat en Energie, Cohesiebeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook de signaleringsonderwerpen water en mobiliteit zijn van groot belang. Daarnaast beginnen de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) weer te spelen. Hoe ziet de meerjarenbegroting tot 2027 eruit, en wat betekent dat voor de fondsen waar decentrale overheden aanspraak op kunnen maken? Graag horen wij uw ideeën over deze en andere onderwerpen die u, als decentrale overheid, aangaan.

Kenniscentrum Europa Decentraal

Kenniscentrum Europa decentraal informeert en adviseert decentrale overheden over ontwikkelingen rondom Europees recht en beleid. Alle antwoorden op uw vragen vindt u op onze website. Wat kunt u van Europa decentraal na de zomer verwachten? We besteden bijzondere aandacht aan de Brexit. Kijk voor meer informatie op ons Brexit-loket. Hoewel nog niet precies duidelijk is hoe en wanneer de Brexit zal plaatsvinden, kunnen decentrale overheden zich met de Brexit Impact Scan voor overheden, die het kenniscentrum in opdracht van het ministerie van BZK heeft ontwikkeld, toch voorbereiden op mogelijke scenario’s. Wij blijven u verder op de hoogte houden van hoe de AVG in de praktijk moet worden toegepast. Tot slot houden we u naast alles wat u van ons gewend bent ook speciaal op de hoogte van de evaluatie van de staatssteunregels en de gevolgen daarvan voor decentrale overheden.
Natuurlijk blijven we u ook informeren over Europese ontwikkelingen op relevante beleidsterreinen, zoals Europees aanbesteden, de Dienstenrichtlijn en circulaire economie, en kunt u als vanouds terecht bij onze helpdesk voor al uw vragen over Europees recht en beleid. Na 26 juli gaan we er even tussenuit. U kunt dan nog wel steeds vragen insturen via ons helpdeskformulier. Deze zullen dan vanaf 26 augustus weer in behandeling nemen.
Namens het Huis van de Nederlandse Provincies en Kenniscentrum Europa decentraal wensen wij iedereen een fijne vakantie met veel inspiratie!

Door:

Rob van Eijkeren, Coördinator Huis van de Nederlandse Provincies
Fenna Pols, Directeur Kenniscentrum Europa Decentraal
De Europese Ster verschijnt vanaf 2 september weer in uw mailbox.