Zuid-Holland verenigt krachten in Brussel tijdens European Innovation Summit

4 december 2017

Op woensdag 29 november 2017 zetten de bestuurders van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) een volgende stap richting intensievere samenwerking in Europa. De regio nam deel aan de Europese Innovatie Top. Leidende thema’s van het bezoek waren: feeding & greening megacities, life sciences & health en smart industry.

Europese Innovatie Top

Onder de vlag van de Economic Board Zuit-Holland nam de regio deel aan de negende European Innovation Summit. Deze top vond plaats in de context van de allereerste Europese week van Innovatie. Van 27 november tot 1 december 2017 vonden diverse workshops en bijeenkomsten plaats. Ook werden de EU Top 50 Start-Up Awards uitgereikt.

Grote transitieopgaven

“Zuid-Holland staat net als alle andere Europese regio’s voor grote transitieopgaven. Verduurzaming van onze industrie, die sterk leunt op fossiele grond- en brandstoffen en digitalisering van de samenleving zijn uitdagingen die we niet alleen aankunnen. Daarom verenigen wij in Brussel onze krachten namens de hele regio en willen wij ook onze samenwerking over landsgrenzen heen intensiveren”, aldus Europa gedeputeerde Jeannette Baljeu. Namens de Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden, verenigd in de Economic Board, zet het Europa-team van de Provincie Zuid-Holland zich in voor het positioneren van de regio als ‘real life testing ground’ voor Europese uitdagingen.

Regionale strategie

Karel Luyben, Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft en vice-voorzitter van de EBZ:

“In de board zetten we de lijnen uit voor de regionale strategie. Als EBZ zijn we blij dat de Provincie Zuid-Holland die keuzes vervolgens omzet in acties.” Luyben noemt als voorbeelden  de gezamenlijke inspanning voor Europese financiering van Fieldlabs en deelname aan het Vanguard Initiative.

Triple Helix samenwerking

“De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland is een te goed bewaard geheim”, zegt boardlid Martin van Gogh, directeur van Hoogendoorn / Batenburg Techniek. “Juist in Brussel moeten we meer laten zien dat bedrijven samen met overheden en kennisinstellingen werken aan de sterke regio die oplossingen voor tal van maatschappelijke uitdagingen bedenkt, maakt en toepast. Hier kunnen andere regio’s ook van profiteren. Daarvoor is de Economic Board Zuid-Holland een prima uithangbord.”

Innovatie

2017 is een belangrijk jaar voor de toekomst van innovatie binnen de EU met oog op de discussies en voorbereidingen voor het komende meerjarig financieel kader (MFK). Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie is hier een belangrijk onderdeel van. De Europese week van Innovatie biedt kansen om te reflecteren op de wijze waarop reeds aanwezige kennis en middelen beter ingezet kunnen worden. Debatten moeten gericht zijn op oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor innovatie meer dan ooit noodzakelijk is.

Door:

Jacqueline Spuijbroek en Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Economic Board Zuid-Holland verenigt krachten in Brussel, nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland
9th European Innovation Summit, Knowledge4Innovation

X