‘Zuiver lokaal, wat mag er allemaal?’ Europa decentraal publiceert factsheet

2 november 2015Staatssteun

Verstrekt uw gemeente subsidie aan een zorginstelling? Of wordt er vanuit uw provincie steun verleend voor culturele projecten? Zo ja, is hier dan sprake van staatssteun? Niet altijd. Eén van de voorwaarden voor staatssteun is namelijk dat de steunmaatregel het handelsverkeer tussen EU lidstaten ongunstig moet kunnen beïnvloeden. Handvatten voor de beantwoording van deze vraag vindt u in de nieuwe publicaties van Europa decentraal over dit zogeheten ‘interstatelijk effect’ criterium.

Factsheet en notitie

De publicaties van Europa decentraal bestaan uit een factsheet en een notitie over het criterium interstatelijk effect. In het factsheet zijn onder meer voor de sectoren zorg, sport- en vrijetijdsbesteding en cultuur indicatoren te vinden die kunnen worden toegepast bij de beoordeling of een steunmaatregel het handelsverkeer tussen EU lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. Voor uitgebreidere (achtergrond) informatie over het criterium ‘interstatelijk effect’ kan de nieuwe notitie van Europa decentraal worden geraadpleegd.

Besluiten Europese Commissie

De aanleiding voor het schrijven van deze publicaties ontstond dit voorjaar, toen de Europese Commissie in een zevental besluiten uitgebreid aandacht besteedde aan het criterium interstatelijk effect. Samenvattend kan uit deze besluiten worden geconcludeerd dat zolang een steunmaatregel het handelsverkeer binnen de EU niet in significante mate kan beïnvloeden, de steunmaatregel niet als staatssteun kwalificeert. Hiermee lijkt de Commissie haar eerdere, stengere kijk op deze voorwaarden uit het Europees staatssteunverbod enigszins te hebben versoepeld.

Beperken administratieve lasten

De Europese Commissie beschouwt de zeven besluiten uit het voorjaar van 2015 als een leidraad voor overheden. Zoals hierboven aangegeven, heeft Europa decentraal uit deze besluiten een aantal indicatoren afgeleid die kunnen worden gebruikt bij de beoordeling of een steunmaatregel staatssteun oplevert. Kan worden verdedigd dat een maatregel geen staatssteun oplevert? In dat dat geval blijven de administratieve lasten voor decentrale overheden waarschijnlijk beperkt. Zo is bijvoorbeeld een kennisgeving op grond van de AGVV bijvoorbeeld niet noodzakelijk als kan worden verdedigd dat een maatregel niet als staatssteun kwalificeert.

U kunt het factsheet en de notitie hier vinden.

Door:

Lukas Ament, Europa decentraal

Meer informatie

Factsheet: ‘Puur lokaal, wat mag er allemaal? – wanneer steun wel of niet het Europees handelsverkeer beïnvloedt’, Europa decentraal
Notitie: ‘Puur lokaal, wat mag er allemaal? – wanneer steun wel of niet het Europees handelsverkeer beïnvloedt’, Europa decentraal
Persbericht: ‘Staatssteun: De Commissie geeft leidraad voor lokale steunmaatregelen van de overheid die zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie kunnen worden toegekend’, Europese Commissie