Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor onze besluiten over windturbineparken?

De Nederlandse normen voor de bouw van windturbineparken moeten worden onderworpen aan een plan-milieueffectrapport. Totdat de regering dit heeft gedaan mogen decentrale overheden de normen niet toepassen. Wel mogen ze zelf normen stellen, mits hierin goed wordt gemotiveerd waarom die normen van toepassing zijn.