...
Nieuws - 18 september 2023

Verenigd Koninkrijk weer deelnemer bij Horizon Europe en Copernicus

Het Verenigd Koninkrijk is vanaf 2024 weer deel van Horizon Europe en Copernicus. Vanaf dan kunnen decentrale overheden en andere partijen die onderzoeksprojecten in het kader van Horizon Europe uitvoeren, samenwerking met partners uit het Verenigd Koninkrijk aangaan.

...
Nieuws - 18 september 2023

Staat van de Unie: Waar moeten decentrale overheden op letten?

Energie, sociale zekerheid, digitalisering en economische ontwikkeling waren op 13 september 2023 de hoofdpunten van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Deze onderwerpen kwamen tijdens haar jaarlijkse toespraak, de Staat van de Unie, in het Europees Parlement aan bod. Verder berichtte Von der Leyen ook over plannen voor de toekomst van de Europese Unie.

...
Nieuws - 18 september 2023

Europese Commissie over sociale zekerheid in de Digital Decade

Op 6 september 2023 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd om gegevensuitwisseling over sociale zekerheid makkelijker te maken. Door de coördinatie van sociale zekerheid te digitaliseren moet de toegang tot socialezekerheidsdiensten binnen Europa worden verbeterd. Ook voor decentrale overheden moet dat volgens de Commissie verschillende voordelen met zich meebrengen.

...
EU Recht en beleid - 18 september 2023

Duurzaam Stedelijk Mobiliteitsplan (SUMP)

Decentrale overheden kunnen een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan opstellen en in sommige gevallen is dit ook vereist. Op deze pagina leest u daar meer over.

...
EU Recht en beleid - 14 september 2023

Lokale en regionale omroepen

Lokale en regionale omroepen zijn de publieke omroepen die verantwoordelijk zijn voor het uitzenden van programma’s op gemeentelijk en provinciaal niveau. Op grond van de Mediawet 2008 zijn de provincies verantwoordelijk voor de bekostiging van de regionale omroepen.

...
EU Recht en beleid - 12 september 2023

Grondtransacties

Gaat een decentrale overheid een grondtransactie aan met een onderneming voor een prijs die afwijkt van de marktprijs? Dan is er al gauw sprake van staatssteun, want deze onderneming verkrijgt zo een economisch voordeel.

...
EU Rechtspraak - 1 september 2023

Kunnen er lokale beperkingen gesteld worden aan vergunningen voor privévervoer?

Het Europese Hof van Justitie geeft antwoord op de vraag of de eisen die door een Spaanse regionale overheidsinstantie worden gesteld bij het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van diensten voor de verhuur van personenvoertuigen met chauffeur zijn toegestaan, met het oog op de vrijheid van vestiging. Volgens het Hof kunnen de maatregelen worden gerechtvaardigd om het vervoer, het verkeer en de publieke ruimte in een stedelijke agglomeratie goed te beheren en om het milieu te beschermen, maar niet om zuiver economische redenen zoals de afscherming van de taximarkt.

...
EU Rechtspraak - 8 mei 2023

Is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verenigbaar met de Habitatrichtlijn? A-G Kokott uit twijfels in conclusie

In mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling vroeg het Hof of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. In dit EUrrest wordt de conclusie – een soort vooradvies aan het Europese Hof van Justitie – van de Advocaat-Generaal (A-G) in deze zaak besproken.

...
Praktijkvraag - 18 september 2023

Moeten de kosten van het wegslepen van voertuigen doorberekend worden aan de eigenaar?

Onze gemeente heeft een eigen sleepdienst voor het slepen van voertuigen. Wij willen hier eigenlijk een overheidsbedrijf van maken. Nu versleept het bedrijf alleen voertuigen in opdracht van de gemeente, bijvoorbeeld als die verkeerd zijn geparkeerd. Idee is dat, na de verzelfstandiging, ook inwoners er gebruik van kunnen maken als bijvoorbeeld hun auto stuk is. Waar moeten wij op letten met het oog op de Wet Markt en Overheid?

...
Praktijkvraag - 13 september 2023

Staatssteun in de vorm van een garantie voor 100% van de projectkosten, mag dat?

Een lokale startende ondernemer heeft een interessant idee voor een technische oplossing die kan bijdragen aan het behalen van onze lokale klimaatdoelstellingen. De ondernemer heeft onze gemeente benaderd voor een garantstelling van 100% zodat zij bij een bank een lening kan verzekeren. Met die lening wil zij de lokale productiefaciliteiten voor haar bedrijf aanschaffen. Omdat het om kostbare investeringen gaat, eist de bank een garantstelling van 100%. Wij hebben een starters-regeling opgesteld waarin we een mogelijkheid voor garantieverstrekking hebben opgenomen. We hebben de regeling niet kennisgegeven, maar kiezen ervoor om dit per individuele beschikking te doen. Nu vragen wij ons af: is er bij een garantie altijd sprake van staatssteun? Zo ja, valt de garantie dan onder artikel 22 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, zodat wij dit alleen mede hoeven te delen en niet op goedkeuring hoeven te wachten?

...
Praktijkvraag - 11 september 2023

Is een woningcorporatie aanbestedingsplichtig?

In het kader van activiteiten binnen een samenwerkingsverband vragen wij ons af of een woningbouwcorporatie -net als een gemeente- verplicht is om Europees aan te besteden?