...
Nieuws - 23 januari 2023

Aangepaste staatssteunregels en verwachte aanpassingen in 2023

Wat zijn de nieuwe staatssteunregels vanaf januari 2023? En welke verdere aanpassingen van het staatssteunregime kunnen we nog verwachten in 2023? Dat kunt u lezen in dit overzichtsartikel. Staatssteun aan […]

...
Nieuws - 23 januari 2023

KED legt uit: Subsidie of opdracht

In het nieuwste deel van KED legt uit wordt ingegaan op het onderscheid tussen subsidies en opdrachten. Voor decentrale overheden komt met regelmaat de vraag voorbij of een bepaalde rechtsverhouding […]

...
EU Recht en beleid - 26 januari 2023

Milieu-informatie

Wat is de toestand van een groot stuk natuurgebied in een bepaalde provincie? Kan een waterschap iets vertellen over het effect van lozingen op water in een bepaald gebied? Of welke plannen of voorstellen heeft de gemeente die een effect hebben op de bodem? Dit zijn vragen die kunnen spelen bij burgers of bedrijven. Decentrale overheden dienen hier informatie over te verstrekken. Burgers en bedrijven hebben namelijk recht op toegang tot deze milieu-informatie.

...
EU Recht en beleid - 25 januari 2023

Transparantie

Transparantie van staatssteun is van essentieel belang voor de correcte toepassing van de staatssteunregels, voor meer rechtszekerheid en voor betere verantwoording. Zodoende heeft de Europese Commissie transparantieverplichtingen opgesteld die onder […]

...
EU Recht en beleid - 20 januari 2023

Beginselen van de Europese Unie

Behalve wet- en regelgeving speelt binnen het Europees recht ook een aantal beginselen een belangrijke rol. De meeste beschreven beginselen zijn expliciet opgenomen in de Verdragen van de Europese Unie, […]

...
Praktijkvraag - 25 januari 2023

Kunnen Europese subsidies gecombineerd worden?

Onze gemeente heeft middelen uit verschillende Europese subsidiefondsen verkregen. Mogen wij die met elkaar combineren om steun te verlenen aan één project?