...
EU Recht en beleid - 8 december 2022

Brexit

Brexit: het VK is sinds 31 januari 2020 geen lidstaat meer van de Europese Unie. In de handels- en samenwerkingsovereenkomst die de EU en het VK hebben gesloten, zijn de afspraken over hun handelsrelatie terug te vinden. Wat betekent de Brexit voor de praktijk van gemeenten, provincies en waterschappen? Op deze pagina leest u meer informatie over de Brexit.

...
EU Recht en beleid - 8 december 2022

Kunststofafval

Wereldwijd neemt het kunststofafval toe. De Europese Unie zet in op een duurzaam gebruik van kunststoffen. De Single Use Plastics Richtlijn introduceert bijvoorbeeld een voor de hele EU geldend verbod op kunstproducten voor eenmalig gebruik.

...
EU Recht en beleid - 7 december 2022

Elektronische identiteit

eIDAS staat voor Electronic Identities and Trust Services en omvat elektronische identificatiemiddelen. Via eIDAS kunnen inwoners uit andere Europese landen met hun nationale inlogmiddel ook inloggen bij Nederlandse overheden. Iemand uit België kan zich hierdoor bij verhuizing naar Nederland online inschrijven en inloggen bij de Nederlandse gemeente. Daarnaast kan eIDAS ook gebruikt worden voor aanbestedingen. Zo kan een Portugees bedrijf zich inschrijven voor een openbaar dienstcontract in Nederland. Via eIDAS kunnen Europese burgers en bedrijven digitaal zaken regelen met hun nationale eID.

Overheidsorganisaties moeten sinds 2018 de Europees erkende inlogmiddelen accepteren. Op deze pagina leest u meer over het Europese en Nederlandse beleid omtrent elektronische identificatie. Daarnaast wordt ingegaan op wat dit betekent voor decentrale overheden. 

...
EU Rechtspraak - 5 december 2022

Is de inbestedingsuitzonderingsgrond van toepassing als meerdere overheidsinstanties samen een entiteit oprichten voor het verrichten van hun openbare dienstverleningstaak?

In deze zaak besloot het Hof dat als meerdere overheidsinstanties als aanbestedende dienst samen een entiteit oprichten voor het verrichten van hun openbare dienstverleningstaak, of wanneer een overheidsinstantie een deelneming verwerft in een dergelijke entiteit, is voldaan de voorwaarde: deze autoriteiten oefenen gezamenlijk toezicht uit op de entiteit zoals op hun eigen diensten.

...
EU Rechtspraak - 23 november 2022

Hof van Justitie verduidelijkt regels omtrent abnormaal lage inschrijvingen

Het Hof van Justitie heeft in een zaak over de aanbesteding van identiteitsdocumenten verduidelijkt dat aanbestedende diensten gebruik mogen maken van nationale regels die een methode voor het identificeren van abnormaal lage inschrijvingen voorschrijven. Dit mag echter niet leiden tot automatische uitsluiting van inschrijvingen.

...
EU Rechtspraak - 9 november 2022

Airbnb is een informatiedienst en geen vastgoedmakelaarsdienst

Introductie Het Europese Hof van Justitie heeft op 19 december 2019 uitspraak gedaan op door de Franse rechter gestelde prejudiciële vragen aangaande de reikwijdte van het vrij verkeer van diensten. […]

...
Praktijkvraag - 7 december 2022

Hoe steekt de procedure voor de totstandkoming van Europese wetgeving in elkaar?

In berichtgeving lees ik regelmatig over de (voortgang van) procedures van voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe EU wetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van voorstellen voor een nieuwe Europese richtlijn. Daar komen onder andere termen zoals ‘’eerste en tweede lezing’’ en ‘’triloog’’ aan bod. Wat betekenen deze termen? En hoe verloopt de procedure van totstandkoming van nieuwe Europese richtlijnen en verordeningen?

...
Praktijkvraag - 6 december 2022

Terugvorderen van onrechtmatige staatssteun: wat houdt dit precies in?

De Europese Commissie heeft een terugvorderingsbesluit genomen waarin staat dat onze gemeente onrechtmatige staatssteun heeft verleend en dit nu moet terugvorderen. Wat betekent dit concreet voor onze gemeente? Zijn er voor onze gemeente ook nog consequenties verbonden aan het terugvorderingsbesluit, denk aan een boete, een waarschuwing of een andere sanctie? Wat zijn de gevolgen van het terugvorderingsbesluit voor het verlenen van toekomstige steun aan de betreffende onderneming in de toekomst?

...
Praktijkvraag - 6 december 2022

Mogen waterschappen grondstoffen rechtstreeks inkopen?

Ons waterschap koopt de levering van energie, gas en elektriciteit, in via de Endex, een grondstoffenmarkt. Kan een waterschap dit rechtstreeks op de grondstoffenmarkt voor energie inkopen, zonder een verplichte aanbestedingsprocedure te volgen?