Privacy

Wie zijn wij?

Kenniscentrum Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. Het doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen.

Kenniscentrum Europa decentraal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Een verwerking van persoonsgegevens gebeurt bijvoorbeeld bij het indienen van een vraag via onze helpdesk. Wij verwerken persoonsgegevens om onze adviserende en informerende taak uit te voeren. Dit doen we alleen als het noodzakelijk is.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • organisatie;
 • functie;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • IP-adres;
 • internetbrowser en apparaat type.

Cookies

Tijdens uw bezoek aan de website van Kenniscentrum Europa decentraal wordt er een aantal cookies op uw computer gezet om de website te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website (die gebruik maakt van cookies) automatisch op uw computer wordt opgeslagen. Een aanzienlijk deel van de hedendaagse websites gebruikt cookies. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u niet bij ieder bezoek aan dezelfde website voorkeuren opnieuw naar wens hoeft in te stellen.

In onze cookieverklaring vindt u een overzicht van de desbetreffende cookies, de doelen, wat er gebeurt als de cookies geweigerd worden en de bewaartermijn.

Cookies van derden

Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies waarbij in het bovenstaande overzicht een andere plaatser dan wijzelf is vermeld) is het volgende van toepassing:

 • Wij hebben geen invloed op deze cookies;
 • Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder (zie de website van deze aanbieder);
 • De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan, zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen, de gegevens aan derden geven indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Wanneer u contact opneemt met onze helpdesk, signaleringsloket of via ons contactformulier verwerkt Kenniscentrum Europa decentraal uw gegevens om de door u gestelde vraag te kunnen beantwoorden. Onderdeel hiervan is te verifiëren dat u tot onze doelgroep behoort. Daarnaast verzamelt het kenniscentrum uw gegevens om u te kunnen benaderen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp. Wij gebruiken de gegevens enkel wanneer hier toestemming voor gegeven is. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Wanneer u een staatssteunkennisgeving moet doen heeft Kenniscentrum Europa decentraal de wettelijke taak u hierbij te begeleiden. De persoonsgegevens die u hierbij overlegt worden verwerkt om deze procedure uit te kunnen voeren en in de toekomst met u contact op te kunnen nemen over de betreffende kennisgeving.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Kenniscentrum Europa decentraal, gebruiken we uw persoonsgegevens om onze nieuwsbrief naar te versturen. Wij gebruiken de gegevens enkel wanneer hier toestemming voor gegeven is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kan afmelden en uw toestemming kan intrekken.

Wanneer u onze website bezoekt analyseert Kenniscentrum Europa decentraal uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Kenniscentrum Europa decentraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de beveiliging, dan kunt u deze sturen naar info@europadecentraal.nl.

Wat is de bewaartermijn?

Kenniscentrum Europa decentraal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd.

Delen we uw gegevens met derden?

De persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van de nieuwsbrief worden verwerkt door MailChimp en de persoonsgegevens in onze helpdesk worden verwerkt door Zoho. Deze bedrijven maken gebruik van servers die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. MailChimp en Zoho hadden het EU-VS Privacy Shield Framework en het Zwitsers-VS Privacy Shield Framework ondertekend. Echter is het EU-VS Privacy Shield in de uitspraak van het Europese Hof van Justitie Schrems II ongeldig verklaard. Dat betekent dat de doorgifte van persoonsgegevens alleen mogelijk is als hiervoor een andere grondslag wordt gebruikt.

Kenniscentrum Europa decentraal is daarom in gesprek met beide verwerkers over de aanvullende maatregelen die eventueel nodig zijn.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daar op deze informatiepagina meer over lezen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons toesturen. Dit kan via info@europadecentraal.nl of per post naar:

Kenniscentrum Europa decentraal
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Kenniscentrum Europa decentraal zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kunt u bereiken via de website.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Kenniscentrum Europa decentraal? Neem dan contact op met ons op door te mailen naar info@europadecentraal.nl of te bellen naar 070 – 338 1090.