Privacybeleid

Kenniscentrum Europa Decentraal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld bij het indienen van een vraag via onze helpdesk. Hieronder een overzicht van de diverse persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • organisatie;
 • functie;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • IP-adres;
 • internetbrowser en apparaat type.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Wanneer u contact opneemt met onze helpdesk, signaleringsloket of via ons contactformulier verwerkt Kenniscentrum Europa Decentraal uw gegevens om de door u gestelde vraag te kunnen beantwoorden. Onderdeel hiervan is te verifiëren dat u tot onze doelgroep behoort. Daarnaast verzamelt het kenniscentrum uw gegevens om u te kunnen benaderen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp. Wij gebruiken de gegevens enkel wanneer hier toestemming voor gegeven is. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Wanneer u een staatssteunkennisgeving moet doen heeft Kenniscentrum Europa Decentraal de wettelijke taak u hierbij te begeleiden. De persoonsgegevens die u hierbij overlegt worden verwerkt om deze procedure uit te kunnen voeren en in de toekomst met u contact op te kunnen nemen over de betreffende kennisgeving.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Kenniscentrum Europa Decentraal, gebruiken we uw persoonsgegevens om onze nieuwsbrief naar te versturen. Wij gebruiken de gegevens enkel wanneer hier toestemming voor gegeven is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kan afmelden en uw toestemming kan intrekken.

Wanneer u onze website bezoekt analyseert Kenniscentrum Europa Decentraal uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Beveiliging

Kenniscentrum Europa Decentraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de beveiliging, dan kunt u deze sturen naar info@europadecentraal.nl.

Bewaartermijn

Kenniscentrum Europa Decentraal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd.

Ontvangers

De persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van de nieuwsbrief en onze helpdesk worden verwerkt door MailChimp en Zoho. Deze bedrijven maken gebruik van servers die gevestigd zijn buiten Europa. Het EU-VS Privacy Shield mag hiervoor niet meer gebruikt worden, dus gebeurt dit op basis van modelcontracten. Europa Decentraal heeft bovendien met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daar op deze informatiepagina meer over lezen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons toesturen. Dit kan via info@europadecentraal.nl of per post naar:

Kenniscentrum Europa Decentraal
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Kenniscentrum Europa Decentraal zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kunt u bereiken via de website.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website (die gebruik maakt van cookies) automatisch op uw computer wordt opgeslagen. Een aanzienlijk deel van de hedendaagse websites gebruikt cookies. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u niet bij ieder bezoek aan dezelfde website voorkeuren opnieuw naar wens hoeft in te stellen.

Tijdens uw bezoek aan Kenniscentrum Europa Decentraal wordt er een aantal cookies op uw computer gezet. Hier vindt u een overzicht van de desbetreffende cookies, de doelen, wat er gebeurt als de cookies geweigerd worden en de bewaartermijn.

Cookies van derden

Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies waarbij in het bovenstaande overzicht een andere plaatser dan wijzelf is vermeld) is het volgende van toepassing:

 • Wij hebben geen invloed op deze cookies;
 • Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder (zie de website van deze aanbieder);
 • De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan, zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen, de gegevens aan derden geven indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.