Beheer

De website www.europadecentraal.nl wordt beheerd door Kenniscentrum Europa Decentraal (KED). KED verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om klanten en contactpersonen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereken. Hierbij respecteren we de privacy van gebruikers en beschermen wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken.

Bij eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via info@europadecentraal.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt KED?

KED verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het indienen van een vraag via onze helpdesk. Hieronder een overzicht van de diverse persoonsgegevens die mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van het product of de dienst:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Organisatie;
 • Functie;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door KED. Wij delen uw persoonsgegevens niet zonder toestemming met anderen, tenzij er een wettelijke plicht is om gegevens te delen.

KED verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Wanneer u contact opneemt met onze helpdesk, signaleringsloket of via ons contactformulier verwerkt Kenniscentrum Europa Decentraal uw persoonsgegevens om de door u gestelde vraag te kunnen beantwoorden. Onderdeel hiervan is te verifiëren dat u tot onze doelgroep behoort. Daarnaast verzamelt KED uw gegevens om u te kunnen benaderen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp. Wij gebruiken deze gegevens enkel wanneer hier toestemming voor gegeven is. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Kennisgeving

Wanneer u een staatssteunkennisgeving moet doen heeft KED de wettelijke taak u hierbij te begeleiden. De persoonsgegevens die u hierbij overlegt worden verwerkt om deze procedure uit te kunnen voeren en in de toekomst met u contact op te kunnen nemen over de betreffende kennisgeving.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van KED, gebruiken we uw persoonsgegevens om onze nieuwsbrief naar te versturen. Wij gebruiken de gegevens enkel wanneer hier toestemming voor gegeven is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kan afmelden en uw toestemming kan intrekken. De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van aanmelding.

Website

Wanneer u onze website bezoekt analyseert KED uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Zie hierover ook ons cookiebeleid.

Evenementen

Persoonsgegevens

Wanneer mensen zich aanmelden voor een evenement georganiseerd door KED worden hun contactgegevens opgeslagen. De naam, functie en organisatie worden gedeeld met de sprekers, zodat zij daar hun presentatie eventueel op kunnen aanpassen. De contactgegevens worden niet gedeeld.

Als het gaat om een evenement dat wordt georganiseerd samen met andere organisaties, kunnen de gegevens wel gedeeld worden met die specifieke organisaties. Voor meer informatie over hoe zij daar mee om gaan verwijzen wij naar die organisaties.

In beide gevallen worden de persoonsgegevens niet langer dan drie maanden na de bijeenkomst bewaard.

Foto’s

Kenniscentrum Europa Decentraal informeert bezoekers altijd als er foto’s gemaakt worden en of deze gepubliceerd kunnen worden. Wanneer bezoekers zich aanmelden voor een evenement wordt er specifieke toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal. Als bezoekers hier bezwaar tegen hebben, houdt KED hier rekening mee. Het beeldmateriaal dat wordt verzameld wordt na uiterlijk drie jaar verwijderd.

Beveiliging

KED neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de beveiliging, dan kunt u deze sturen naar info@europadecentraal.nl.

Bewaartermijn

Kenniscentrum Europa Decentraal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Dit wordt regelmatig geëvalueerd.

Grondslag

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige persoonsgegevens op basis van toestemming, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en sommigen voor het uitvoeren van een wettelijke plicht. Wilt u meer weten over de afweging voor de grondslag, neem dan contact met ons op via info@europadecentraal.nl.

Externe verwerkers

De persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van de nieuwsbrief en onze helpdesk worden verwerkt door MailChimp en Zoho. KED heeft duidelijke afspraken voor de bescherming van persoonsgegevens met deze bedrijven.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het bijvoorbeeld recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daar op deze informatiepagina meer over lezen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons toesturen. Dit kan via info@europadecentraal.nl of per post naar:

Kenniscentrum Europa Decentraal
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

KED zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kunt u bereiken via de website.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website (die gebruik maakt van cookies) automatisch op uw computer wordt opgeslagen. KED verzamelt functionele en analytische cookies. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u niet bij ieder bezoek aan website uw voorkeuren opnieuw hoeft in te stellen.

Tijdens uw bezoek aan Kenniscentrum Europa Decentraal wordt er een aantal cookies op uw computer gezet. Hier vindt u een overzicht van de desbetreffende cookies, de doelen, wat er gebeurt als de cookies geweigerd worden en de bewaartermijn.

Cookies van derden

Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies waarbij in het bovenstaande overzicht een andere plaatser dan wijzelf is vermeld) is het volgende van toepassing:

 • Wij hebben geen invloed op deze cookies;
 • Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder (zie de website van deze aanbieder);
 • De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan, zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen, de gegevens aan derden geven indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.