LAATSTE PRAKTIJKVRAAG 

Onze gemeente wil voor een aantal gemeenten werkzaamheden gaan verrichten in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. Het gaat daarbij om re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden en de uitvoering daarvan. Is het aanbestedingsrecht van toepassing op een dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten in het kader van de Participatiewet?

BEKIJK HET ANTWOORD

Uitgelicht

THEMAPAGINA: PRIVACY

Vanaf 25 mei 2018 moeten gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de nieuwe Europese privacyregels houden. Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden, moeten de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegepast worden. Alle gemeenten, provincies en waterschappen verwerken persoonsgegevens. Soms omdat zij een wettelijke verplichting hebben, soms ook niet…

MEER OVER DIT ONDERWERP

Europa decentraal zoekt juridisch adviseur

Als adviseur op het terrein van aanbesteden, mededinging en vrij verkeer bij Europa decentraal heb je een brede interesse in Europees recht en volg je de Europeesrechtelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op de voet.

Bekijk de vacature

 

Nieuws

WEKELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN?

Abonneer u dan op de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Subsidie voor de NIP-test is geoorloofde staatssteun

26 april 2017

De Rechtbank Den Haag heeft bepaald dat Nederland subsidie mag blijven verlenen aan academische ziekenhuizen voor het uitvoeren van de NIP-test (Niet Invasieve Prenatale Test). Gendia, een Belgisch bedrijf dat…

Nieuw wettelijk kader voor innovatief aanbesteden in de ICT-sector

26 april 2017

In 2015 heeft de Europese Commissie het European Assistance for Innovative Procurement (EAFIP) opgezet. Dit initiatief ondersteunt aanbestedende diensten om in de ICT-sector innovatieve oplossingen te stimuleren. Het DG Grow…

Nederlandse aanbevelingen voor Europese Brexit Top

25 april 2017

De Tweede Kamer en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) hebben aanbevelingen gedaan voor de Europese Brexit Top die plaatsvindt op 29 april. De AIV stelde een rapport op met aanbevelingen…

X