...
Nieuws - 21 november 2022

Rondje langs de velden: KED in Brussel

Om decentrale overheden zo goed mogelijk van dienst te zijn is het cruciaal om warme contacten in ‘het Brusselse’ te onderhouden. Adviseurs Laura Hollmann (klimaat en milieu) en Brent Bos (fondsen) maakten een ‘rondje langs de velden’.

...
Nieuws - 21 november 2022

2023 belooft voor Nederland een beter economisch jaar te worden

Nederland zal na een turbulent jaar een economisch sterk 2023 tegemoet gaan. Dit is de verwachting van de Europese Commissie die zij heeft gepubliceerd in haar jaarlijkse herfstprognose. Hierin doet zij verslag van het Europees economisch beleid en geeft ze landspecifieke aanbevelingen.

...
EU Recht en beleid - 24 november 2022

Sociaal domein en aanbesteden

Gemeenten kunnen met aanbestedingsregels te maken hebben bij uitvoering van hun taken in het kader van het sociaal domein. Op deze pagina leest u meer daarover en hoe het aanbestedingsrecht komt kijken bij subsidieverlening, sociale en andere specifieke diensten en meer.

...
EU Recht en beleid - 24 november 2022

Sociale criteria

Decentrale overheden kunnen bijzondere voorwaarden bepalen waaronder een opdracht moet worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door sociale criteria of milieuoverwegingen vast te stellen. Zulke criteria kunnen in het aanbestedingsproces voorbij komen bij de vaststelling van de eisen, de selectie van leveranciers, aannemers of dienstverleners, het gunnen en bij de uitvoeringsbepalingen van de opdracht. Een mogelijkheid om sociale criteria te verwerken is het opnemen van een social return-verplichting in het contract.

...
EU Recht en beleid - 24 november 2022

Scholen

Ook scholen en onderwijsinstellingen kunnen met de Europese aanbestedingsregels te maken krijgen wanneer zij overeenkomsten sluiten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van schoolboeken of de bouw van een nieuw schoolgebouw. Op deze pagina leest u daar meer over.

...
EU Rechtspraak - 23 november 2022

Hof van Justitie verduidelijkt regels omtrent abnormaal lage inschrijvingen

Het Hof van Justitie heeft in een zaak over de aanbesteding van identiteitsdocumenten verduidelijkt dat aanbestedende diensten gebruik mogen maken van nationale regels die een methode voor het identificeren van abnormaal lage inschrijvingen voorschrijven. Dit mag echter niet leiden tot automatische uitsluiting van inschrijvingen.

...
EU Rechtspraak - 9 november 2022

Airbnb is een informatiedienst en geen vastgoedmakelaarsdienst

Introductie Het Europese Hof van Justitie heeft op 19 december 2019 uitspraak gedaan op door de Franse rechter gestelde prejudiciële vragen aangaande de reikwijdte van het vrij verkeer van diensten. […]

...
Praktijkvraag - 15 november 2022

Wat betekent de NIS2-richtlijn voor onze decentrale overheid?

Onze decentrale overheid heeft goede cybersecurity hoog in het vaandel staan en wil het interne beleid actueel houden. De verplichtingen uit de oorspronkelijke NIS-richtlijn golden niet voor ons, maar met de nieuwe NIS2-richtlijn worden de regels voor digitale overheidsdiensten aangescherpt. Wat betekent dit voor ons en wat is het verschil met de eerste NIS-richtlijn?

...
Praktijkvraag - 15 november 2022

Hoe kunnen Europese fondsen worden ingezet in de strijd tegen energiearmoede?

Onze gemeente wil graag inwoners ondersteuning bieden vanwege de stijgende energieprijzen en het verduurzamen van hun woningen. Hiervoor kunnen wij zelf regelingen opzetten, maar zijn er ook fondsen vanuit de Europese Unie die een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van energiearmoede?