In de spotlight: Staatssteun calculator

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen mogelijk staatssteun verlenen door een zachte lening te verstrekken aan een onderneming. Voor het bepalen van de hoogte van de staatssteun is niet het nominale bedrag van de lening het uitgangspunt, maar het rentevoordeel (steunelement) dat er wordt verkregen. Om het bepalen van het steunelement te vereenvoudigen heeft Kenniscentrum Europa decentraal een rekentool ontwikkeld. Hiermee kunnen decentrale overheden gemakkelijk het steunelement bepalen door het invullen van een aantal gegevens.

NAAR DE CALCULATOR

Nieuws

WEKELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN?

 

Abonneer u dan op de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Raad publiceert nieuw onderhandelingsdocument meerjarenbegroting (MFK)

9 december 2019

Tijdens de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 zijn de onderhandelingen tussen de lidstaten over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 voortgezet. Naar aanleiding…

meer lezen

Controle op correct gebruik CPV-codering wordt strenger

9 december 2019

Tenders Electronic Daily gaat strenger controleren op het correcte gebruik van het CPV-systeem. Foutief gebruik van de verplichte CPV-codes kan een schending van het aanbestedingsrecht betekenen. Het is daarom belangrijk…

meer lezen

Grenseffecten in kaart gebracht en investeringen in grensinfopunten door kabinet

9 december 2019

In de laatste week van november bracht het Instituut voor Transnationale en Euregionale grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit (ITEM) de nieuwe versie van zijn jaarlijkse grenseffectenrapportage uit. Diezelfde week kondigde het…

meer lezen

Praktijkvraag

9 december 2019

Telt een meerjarig contract dat onterecht niet Europees is aanbesteed in het volgende verslagjaar nogmaals mee als fout bij de accountantscontrole?

Onze gemeente heeft een meerjarig inkoopcontract onterecht niet Europees aanbesteed. Vorig jaar heeft de accountant dit als fout aangemerkt. Het contract is tussentijds niet ontbonden. Levert dat voor het lopende verslagjaar wederom onrechtmatigheid op?

Bekijk het antwoord

Helpdesk

Hebt u een vraag/opmerking over Europees recht en beleid, dan kunt u deze indienen via de helpdesk van Europa decentraal, kosteloos:

  • voor medewerkers bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk;
  • vragen over Europees recht en beleid en jurisprudentie;
  • binnen 5 werkdagen een antwoord.

Ga naar de helpdesk

 

X