In de spotlight: Staatssteun calculator

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen mogelijk staatssteun verlenen door een zachte lening te verstrekken aan een onderneming. Voor het bepalen van de hoogte van de staatssteun is niet het nominale bedrag van de lening het uitgangspunt, maar het rentevoordeel (steunelement) dat er wordt verkregen. Om het bepalen van het steunelement te vereenvoudigen heeft Kenniscentrum Europa decentraal een rekentool ontwikkeld. Hiermee kunnen decentrale overheden gemakkelijk het steunelement bepalen door het invullen van een aantal gegevens.

NAAR DE CALCULATOR

Nieuws

WEKELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN?

 

Abonneer u dan op de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Wetgevingsoverleg Water en de Kaderrichtlijn Water

18 november 2019

Op maandag 11 november jl. vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats. Hier stond onder meer de Kaderrichtlijn Water op de agenda. In 2020 moet de laatste planperiode, die zal lopen…

meer lezen

Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021 gaan omlaag

18 november 2019

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279). De drempelbedragen gaan iets omlaag. Zo wordt…

meer lezen

Stikstofproblematiek: eerste oplossingen kabinet

18 november 2019

Op 29 mei 2019 beoordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onverenigbaar is met de Europese Habitatrichtlijn. Dat betekent dat…

meer lezen

Praktijkvraag

18 november 2019

Bestaan er Europese verplichtingen voor het bewaren van aanbestedingsstukken?

Bij ons waterschap speelt de vraag of er Europese richtlijnen en voorwaarden zijn voor het vastleggen, archiveren en het op termijn vernietigen van aanbestedingsdocumenten? En hoe verhouden die zich tot de nationale regels?

Bekijk het antwoord

Helpdesk

Hebt u een vraag/opmerking over Europees recht en beleid, dan kunt u deze indienen via de helpdesk van Europa decentraal, kosteloos:

  • voor medewerkers bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk;
  • vragen over Europees recht en beleid en jurisprudentie;
  • binnen 5 werkdagen een antwoord.

Ga naar de helpdesk

 

X