...
Nieuws - 11 juni 2024

30 jaar Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s (CvdR) viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. Hoog tijd om stil te staan bij de belangrijke rol die het CvdR speelt, onder andere door zijn succesvolle inzet voor het Europese Cohesiebeleid en regionale ontwikkeling binnen de EU.

...
Nieuws - 10 juni 2024

Zwemwaterkwaliteit: Nederland loopt achter

De kwaliteit van het Europese zwemwater is in orde, 96% voldoet aan eisen in de Zwemwaterrichtlijn. In vergelijking met andere Europese landen blijft Nederland echter achter. Zo blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Nederland behaalde van de 29 onderzochte landen de 22e plaats.

...
Nieuws - 7 juni 2024

Verslag: Talkshow ‘de EU in perspectief’

Recent organiseerden KED en de VNG een talkshow in aanloop naar de Europese verkiezingen. Na een welkomstwoord van Pieter Jeroense (plaatsvervangend algemeen directeur VNG) en een presentatie van Tim de Wit, konden de aanwezigen genieten van een panelgesprek over de Europese verkiezingen. Een terugblik!

...
EU Recht en beleid - 7 juni 2024

Chemische en zeer zorgwekkende stoffen

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen is er uitgebreide EU-wetgeving. Zo worden voor alle chemische stoffen de risico’s geïnventariseerd en op basis daarvan maatregelen geformuleerd.

...
EU Recht en beleid - 7 juni 2024

Zwemwater

Het beleid van de EU op het gebied van zwemwater heeft als doel om vervuiling te voorkomen en burgers te informeren over de toestand van openbaar zwemwater. De Zwemwaterrichtlijn legt regels vast. Decentrale overheden zijn nauw betrokken bij de uitvoering van Europese regelgeving op het gebied van zwemwater.  

...
EU Recht en beleid - 4 juni 2024

Criteria staatssteun

De vraag of er sprake is van staatssteun is afhankelijk van vijf cumulatieve criteria zoals benoemd in artikel 107 lid 1 VWEU. Dat wil zeggen dat aan alle voorwaarden moet worden voldaan alvorens er sprake is van staatssteun. Decentrale overheden dienen elke steunverlening te toetsen aan deze criteria.

...
Praktijkvraag - 10 juni 2024

Hoe kunnen we als gemeente gebruik maken van het samenwerkingsinstrument EGTS?

Onze gemeente werd door een van onze internationale partners bij de uitvoering van een EU-project gewezen op de mogelijkheid om te kiezen voor het samenwerkingsinstrument ‘Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking’. Wat is dit voor instrument en wat zijn de voorwaarden en voordelen om er gebruik van te maken?

...
Praktijkvraag - 7 juni 2024

Mag je looneisen stellen in een aanbestedingsprocedure?

Onze gemeente vindt het belangrijk dat de werknemers van bedrijven die wij inhuren bij een aanbesteding een leefbaar loon verdienen. Om deze reden willen we eisen van de opdrachtnemer dat deze een loon van ten minste €14,- per uur uitkeert aan zijn werknemers. Dit ligt boven het wettelijk minimumloon voor de betreffende sector. Is dit mogelijk?

...
Praktijkvraag - 4 juni 2024

Moeten decentrale overheden zelfstandig en rechtstreeks aan de NIS2 verplichtingen voldoen?

Onze gemeente wenst de cyberbeveiliging van haar kwetsbare netwerk en informatiesystemen gestructureerd aan te pakken. Nu we volgens het Rijk onder de NIS2-Richtlijn vallen, maar de Cyberbeveiligingswet in de zomer 2025 in werking zal treden, vragen wij ons af of gemeenten na de omzettingstermijn rechtstreeks aan NIS2 moeten voldoen?