Publicaties en boeken

Boeken:

Goedings, S., Perton, E. & Vermeer, L. (2007). Europese milieuwetgeving en decentrale overheden. Sdu Uitgevers.
Groeneveld, A., Hessel, B. & Jozepa, I. (2008). 1001 vragen over staatssteun. Sdu Uitgevers.
Hessel, B., Perton, E. & Schiebroek, M. (2009). De Dienstenrichtlijn decentraal. Sdu Uitgevers.
Hessel, B., Perton, E. & Verwoert, J. (2007). Europa, je beste kennis. Sdu Uitgevers.
Hessel, B., Kühler, A.M., & Perton, E. (2011). Pluk de vruchten van de interne markt. Sdu Uitgevers.

Publicaties Europa decentraal:

Aanbesteden in de praktijk: CPV-codes (2009)
Europa Decentraal, Publicatie: Inkopen Met Groene Vingers (2010)
Factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn (2018)
Factsheet gewijzigde AGVV (2018)
Factsheet Rechtstreekse werking van bepalingen uit Europese richtlijnen: Regels en risico’s (2010)
Green Deals Europese regels (2012)
Handreiking Europaproof Gemeenten (2008)
Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang en Staatssteun (2008)
Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang en Staatssteun (2014)
Informatiewijzer Staatssteun voor Decentrale Overheden (2008)
Loonkostensubsidies en staatssteun (2009)
Notitie Europees aanbesteden, staatssteun en SW-bedrijven (2008)
Publicaties veelgestelde vragen aanbesteden, hoofdstuk 1 t/m 10 (2013)
Sociale aspecten bij aanbesteden (2009)
Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden (2011)
Voorstellen nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (2012)
Notitie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (2014)
Notitie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (januari 2016)
Notitie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, implementatie in Aanbestedingswet (juni 2016)
EU-staatssteunregels zaak van decentrale overheden, Staatscourant (2016)

X