Publicaties Kenniscentrum Europa Decentraal

2023

KED legt uit: Uitsluitingsgronden

KED legt uit: Rechtsbescherming

Data Governance Verordening Impact Analyse

KED legt uit: CPV-codes

Factsheet Wijzigingen AGVV

Tijdlijn Digitalisering

KED legt uit: Inbesteden en quasi-inbesteden

Digitalisering: onderzoek naar de behoeften van decentrale overheden

KED legt uit: Alleenrechten, bijzondere rechten en uitsluitende rechten

KED legt uit: Raamovereenkomsten

KED legt uit: Subsidie of opdracht

Verdragsbeginselen van de Europese Unie

2022

Factsheet zuiver lokaal effect

FOCUS op Europa: Special Digitalisering

KED legt uit: Contractduur en waardebepaling

KED legt uit: Europees aanbestedingsrecht algemeen

KED legt uit: Verantwoord aanbesteden

FOCUS op Europa

Stappenplan contracten met Russische leveranciers

Veelgestelde vragen aanbestedingen/contracten met Russische gasleveranciers

Veelgestelde vragen over migratie en Oekraïense vluchtelingen

Veelgestelde vragen over staatssteun, duurzaamheid, digitalisering en fondsen

2020

Better regulation for a Circular Economy

Circular Bio-based Construction Industry

EU Dichtbij 2019

EU-wijzer Agrofood

EU-wijzer Hernieuwbare energie

Factsheet Dienstenrichtlijn

2019

Factsheet: Aanbesteden in de praktijk: CPV-codes

Factsheet Europese verkiezingsprogramma’s

EU Dichtbij 2018

Handleiding SANI (beschikbaar op aanvraag, zie Kennisgevingsprocedure)

2018

Factsheet gewijzigde AGVV (2018)

Factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn 

Kroniek praktijkvragen 2017

2017

Factsheet Aanbestedingspakket Europese Commissie

Kroniek praktijkvragen 2016

Toepasbare regelgeving aanbesteden e-depots

2016

EU-staatssteunregels zaak van decentrale overheden, Staatscourant (2016)

Kroniek praktijkvragen 2015

Notitie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, implementatie in Aanbestedingswet (juni 2016)

Notitie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (januari 2016)

Onderzoeksrapport Bridge!

Veelgestelde Vragen Rechtstreekse Werking aanbestedingsrichtlijnen

Veelgestelde vragen TTIP

Veelgestelde vragen Voorlichtingsbijeenkomsten herziening Aanbestedingswet 2012

2015

ACM 24 augustus 2015, besluit 15.0723.29 Inzake: ligplaatsen gemeente De Marne

Factsheet Puur Lokaal, wat mag er allemaal?

Kroniek praktijkvragen 2014

2014

Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang en Staatssteun (2014)
Kroniek praktijkvragen 2013

Notitie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (2014)

2013

Publicaties veelgestelde vragen aanbesteden, hoofdstuk 1 t/m 10 > herzien in 2022/2023

2008

Handreiking Europaproof Gemeenten

Notitie Europees aanbesteden, staatssteun en SW-bedrijven

Boeken

Goedings, S., Perton, E. & Vermeer, L. (2007), Europese milieuwetgeving en decentrale overheden. Sdu Uitgevers.
Groeneveld, A., Hessel, B. & Jozepa, I. (2008), 1001 vragen over staatssteun. Sdu Uitgevers.
Hessel, B., Perton, E. & Schiebroek, M. (2009), De Dienstenrichtlijn decentraal. Sdu Uitgevers.
Hessel, B., Perton, E. & Verwoert, J. (2007), Europa, je beste kennis. Sdu Uitgevers.
Hessel, B., Kühler, A.M., & Perton, E. (2011), Pluk de vruchten van de interne markt. Sdu Uitgevers.