Europees recht en beleid

Laatste update: 2 juli 2024

Contact: , en


Blockchain, big data en de opkomst van artificiële intelligentie laten zien dat digitale technologie volop in ontwikkeling is. Dit kan overheden helpen bij het uitvoeren van hun taken maar het creëert ook bepaalde  afhankelijkheden. Kenniscentrum Europa Decentraal ging in gesprek met mensen die beroepsmatig bezig zijn met digitalisering en vroeg hen naar het gebruik van nieuwe technologie in de publieke sector, de impact van digitalisering op dienstverlening en de uitwerking van Europese regelgeving op dit vlak.