Europees recht en beleid

Laatste update: 3 juni 2024

Contact: en


In de (Nederlandse én Europese) samenleving worden in het dagelijkse leven steeds vaker digitale middelen gebruikt. Digitale technologieën bieden kansen en kunnen de samenleving klaarmaken voor de toekomst. Digitale toegankelijkheid is alleen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn er Europese en Nederlandse regels ontwikkeld om iedereen in de digitale samenleving te kunnen laten meedoen. Digitale diensten en technologieën moeten daarvoor veilig en vertrouwd zijn, en ze moeten goed aansluiten op de wensen van de gebruiker. Ook (decentrale) overheden hebben steeds vaker met de digitale samenleving te maken, bijvoorbeeld als het gaat om het digitaal toegankelijk maken van overheidswebsites.

Digital Decade

In maart 2021 presenteerde de Europese Commissie een visie en strategie voor de digitale transformatie van Europa in de periode tot 2030. Dit plan bestond uit enkele hoofdpunten om dit het ‘digitale decennium’ van de Europese Unie maken. Dit houdt in dat Europa bedrijven en mensen zelfbewuster wil maken in een duurzame en welvarende digitale toekomst waarin de mens centraal staat. Wat staat er precies in dit plan? En op welke manier raakt dit mijn gemeente, provincie of waterschap?

Meer informatie over de Digital Decade kunt u vinden op deze pagina.

Single Digital Gateway

De Single Digital Gateway (SDG) is een online centraal punt waarmee EU-burgers en bedrijven makkelijk toegang krijgen tot digitale overheidsdienstverlening in alle EU-lidstaten. Dit maakt het inzichtelijk aan welke regels en verplichtingen zij moeten voldoen wanneer ze gaan wonen, werken of ondernemen in een andere lidstaat. Alle uitvoeringsorganisaties, waaronder decentrale overheden, moeten in het SDG-portaal een aantal diensten, producten en procedures digitaal beschikbaar en open stellen voor grensoverschrijdende gebruikers. Maar wat is nu precies het Europese en Nederlandse beleid rondom de SDG?

Lees hier meer over op de pagina Single Digital Gateway.

Elektronische identiteit

Met een elektronische identiteit identificeren burgers en bedrijven zich online bij overheden en publieke instanties. Binnen Europa zijn hier afspraken over gemaakt met eIDAS. De eIDAS-verordening heeft ervoor gezorgd dat overheidsorganisaties sinds 2018 de Europees erkende inlogmiddelen moeten accepteren. Wat betekent eIDAS voor Nederlandse decentrale overheden? Daarnaast is er een nieuw voorstel gedaan voor een Europese digitale identiteit. Wat is verder het Europees en Nederlandse beleid als het gaat om elektronische identiteit?

Op deze pagina leest u meer over de Elektronische identiteit.

Elektronische handtekening

Een elektronische handtekening is een digitale vervanger van de handgeschreven handtekening. Burgers en bedrijven, maar ook (decentrale) overheden, kunnen gebruik maken van elektronische handtekeningen, bijvoorbeeld voor het ondertekenen van uitgaande en interne stukken. Wat hebben decentrale overheden met e-handtekeningen te maken? Waar moeten ze op letten bij het elektronisch ondertekenen van een document?

Lees hier meer over het Europees en Nederlandse beleid rondom Elektronische handtekeningen.

Toegankelijkheid van producten en diensten

Veel producten en diensten die binnen de Europese markt worden vervaardigd en aangeboden zijn voor mensen met een beperking niet of onvoldoende toegankelijk. Daarom is in juni 2019 de Toegankelijkheidsrichtlijn voorgesteld. Welke producten en diensten vallen er nu onder deze richtlijn? En wat betekent dit voor decentrale overheden?

Dit kunt u lezen op de pagina Toegankelijkheid van producten en diensten.

Digitale toegankelijkheid

Digitale diensten moeten door iedereen te gebruiken kunnen zijn. Om dit te faciliteren zijn er internationaal verschillende technische standaarden ontwikkeld die digitale dienstverlening toegankelijker maken. Binnen de EU en in Nederland zijn hier regels voor opgesteld. Aan welke vereisten moeten gemeenten, provincies en waterschappen voldoen? 

U kunt hier meer lezen over Digitale toegankelijkheid.

E-health

Er zijn steeds vaker digitale technologieën in het dagelijks gebruik, en de gezondheidszorg kan daarbij niet achterblijven. Digitale technologieën maken zorg op afstand mogelijk. Hoe staat het met de vorderingen rondom e-gezondheid in Europa en Nederland? En wat hebben gemeenten, provincies en waterschappen met digitale gezondheidszorg te maken? 

Op deze pagina leest u meer over het beleid rondom E-health.

E-commerce

Om tot een nog betere digitale eengemaakte markt te komen moeten alle digitale mogelijkheden optimaal benut worden. De elektronische handel speelt hierbij een belangrijke rol. Een goed beleid voor e-commerce leidt namelijk tot het weghalen van online barrières, meer transparantie en concurrentie, wat uiteindelijk voordelen biedt aan consumenten. De regels voor e-commerce zijn constant in ontwikkeling. Op deze pagina worden daarom zowel de huidige wetgeving als de nieuwe voorstellen voor e-commerce besproken. Maar wat heeft uw gemeente, provincie of waterschap precies met e-commerce te maken?

Lees hier meer over op onze pagina over E-commerce.