Digitale infrastructuur

Digitale ontwikkelingen bepalen voor een groot deel hoe onze samenleving wordt ingericht. Een goede digitale infrastructuur zorgt voor het veilig en betrouwbaar versturen van berichten en documenten. Het dataverbruik binnen Europa en Nederland groeit en steeds vaker zijn er cyberdreigingen. Voor een goed lopende digitale infrastructuur zijn er dus een aantal dingen nodig. Zo moeten burgers, bedrijven en overheden beschermd zijn tegen cybercriminaliteit en is een goedlopend stabiel en betrouwbaar netwerk nodig. In de Europese Unie en Nederland zijn er verschillende initiatieven uiteengezet om een goede digitale infrastructuur te realiseren, bijvoorbeeld middels wet- en regelgeving voor de uitrol van 5G en cybersecurity.

Wat hebben gemeenten, provincies en waterschappen met digitale infrastructuur te maken? En op welke wet- en regelgeving moeten zij letten? In dit sub-dossier vindt u informatie over het Europees en Nederlands beleid als het gaat om digitale infrastructuur. Er wordt hierbij ook gekeken naar de mogelijkheden en verplichtingen van decentrale overheden.

Chips

Chips zijn essentiële bouwstenen voor digitale producten zoals smartphones, laptops en auto’s. Sinds eind 2020 is er echter een wereldwijd tekort aan chips. Daarom wil de Europese Commissie Europa door middel van wetgeving een voorsprong geven bij de productie van chips. Wat houdt dit wetsvoorstel in? Welke wetgeving is er op het gebied van chips in Nederland? En wat betekenen chips voor decentrale overheden?

Op deze webpagina leest u meer over chips.

Cybersecurity

De EU is al lang bezig met het ondernemen van actie tegen cybercriminaliteit. Zo zijn er verschillende initiatieven ondernomen voor cybersecurity. Ook in Nederland is een goed cybersecuritybeleid van belang. Hebben decentrale overheden ook met cybersecurity te maken? En hoe pak je cybersecurity als decentrale overheid het beste aan?

Lees meer over het Europese cybersecuritybeleid op deze pagina.

5G

Hoe staat het met de invoering van 5G in Europa en Nederland? De EU heeft onder andere een actieplan voor de ontwikkeling van 5G gepresenteerd en heeft de Europese Telecomcode aangenomen. In Nederland staan de regels voor 5G uitgelegd in de Telecommunicatiewet. Wat betekent de uitrol van 5G voor decentrale overheden?

Op onze webpagina 5G leest u meer over Europa en 5G.