...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence kan helpen bij het vinden van oplossingen voor veel van de maatschappelijke problemen, van gezondheid tot landbouw, van beveiliging tot productie. Om dit te bereiken moet de technologie worden gebruikt op een manier die niet schadelijk is voor mensen en hun grondrechten. Daarom is de Europese Unie bezig met het ontwikkelen van een strategisch kader dat zowel zorgt voor verbeteringen als voor vertrouwen bij burgers en bedrijven. Op deze pagina vindt u informatie over Europese en nationale regelgeving over AI en de gevolgen en verplichtingen voor decentrale overheden die daaruit voortvloeien.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

E-commerce

De technologie verandert snel. Dit geldt ook voor onze manier van handelen. De handel speelt zich inmiddels veelal elektronisch af: e-commerce. Al vroeg trad daarom de Richtlijn inzake elektronische handel in werking. In 2020
zijn er nieuwe voorstellen gedaan voor de elektronische handel, in de vorm van de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Op deze pagina vindt u meer informatie over het Europese beleid voor e-commerce en wat dat betekent voor Nederlandse decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Connectiviteit

Connectiviteit speelt een grote rol in de Europese ambities rondom digitalisering. Om te zorgen dat de EU als een sterk en eensgezind blok kan functioneren is een snelle en hoogwaardige connectiviteit van belang. Decentrale overheden spelen een grote rol in het realiseren van deze Europese doelen. Een groot deel van het uitvoeren van de wetgeving komt namelijk bij gemeenten en provincies terecht, zoals de uitrol van breedbandnetwerken.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Chips

De digitale transformatie heeft geleid tot meer behoefte aan chips. Chips zijn essentiële bouwstenen voor digitale producten zoals smartphones en laptops. Sinds 2020 is er een wereldwijd tekort aan chips. Het tekort aan chips heeft grote gevolgen. Denk aan prijsstijgingen en lange levertijden. Het gaat om producten die ook door decentrale overheden worden gebruikt of ingekocht. Het tekort kan ervoor zorgen dat decentrale overheden risico lopen op een achterstand bij het behalen van hun digitale doelstellingen.

...
EU Recht en beleid - 26 maart 2024

Data en technologieën

Er komt steeds meer data beschikbaar. Hier moeten nieuwe technologische mogelijkheden voor worden gevonden en op worden toegepast. Deze data en technologieën hebben gevolgen voor het functioneren van het bedrijfsleven, maar ook voor decentrale overheden. Op wat voor manieren hebben decentrale overheden dan met data en technologieën te maken? En wat zijn de regels hiervoor? In dit sub-dossier vindt u informatie over het Europese en Nederlandse beleid als het gaat om data en technologieën. Daarnaast wordt ingegaan op de rechten en plichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

...
EU Recht en beleid - 26 maart 2024

Digitale infrastructuur

Digitale ontwikkelingen bepalen voor een groot deel hoe onze samenleving wordt ingericht. Een goede digitale infrastructuur zorgt voor het veilig en betrouwbaar versturen van berichten en documenten. In de EU en Nederland zijn er verschillende initiatieven uiteengezet om een goede digitale infrastructuur te realiseren.