EUrrest
EUrrest

EUrrest

In de rubriek EUrrest lichten wij een actueel arrest toe dat relevant is voor decentrale overheden.

Over de rubriek EUrrest

Voor gemeenten, provincies en waterschappen is het van belang goed op de hoogte te zijn van het actuele Europese wet- en regelgeving en beleid. Onmisbaar daarbij is ook de jurisprudentie, die veelal nadere richting geeft hoe bepaalde regelgeving uitgelegd moet worden.

De rubriek EUrrest speelt in op deze behoefte en signaleert actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie voor decentrale overheden. Elke maand verschijnt er in de nieuwsbrief de Europese Ster een EUrrest dat een arrest of besluit dat relevant is voor decentrale overheden toelicht. Daarbij wordt ingegaan op het belang van het beleidsdossier en de thematiek die van toepassing is op de zaak.