×

EUrrest

...
EU Rechtspraak - 5 december 2022

Is de inbestedingsuitzonderingsgrond van toepassing als meerdere overheidsinstanties samen een entiteit oprichten voor het verrichten van hun openbare dienstverleningstaak?

In deze zaak besloot het Hof dat als meerdere overheidsinstanties als aanbestedende dienst samen een entiteit oprichten voor het verrichten van hun openbare dienstverleningstaak, of wanneer een overheidsinstantie een deelneming verwerft in een dergelijke entiteit, is voldaan de voorwaarde: deze autoriteiten oefenen gezamenlijk toezicht uit op de entiteit zoals op hun eigen diensten.

...
EU Rechtspraak - 23 november 2022

Hof van Justitie verduidelijkt regels omtrent abnormaal lage inschrijvingen

Het Hof van Justitie heeft in een zaak over de aanbesteding van identiteitsdocumenten verduidelijkt dat aanbestedende diensten gebruik mogen maken van nationale regels die een methode voor het identificeren van abnormaal lage inschrijvingen voorschrijven. Dit mag echter niet leiden tot automatische uitsluiting van inschrijvingen.

...
EU Rechtspraak - 9 november 2022

Airbnb is een informatiedienst en geen vastgoedmakelaarsdienst

Introductie Het Europese Hof van Justitie heeft op 19 december 2019 uitspraak gedaan op door de Franse rechter gestelde prejudiciële vragen aangaande de reikwijdte van het vrij verkeer van diensten. […]

...
EU Rechtspraak - 3 november 2022

Kan een religieuze instelling een economische activiteit verrichten?

1. Introductie Decentrale overheden moeten op tal van terreinen rekening houden met het Europees staatssteunverbod. Op terreinen die aanvankelijk een niet-economisch karakter lijken te hebben, kan er toch sprake zijn […]

...
EU Rechtspraak - 17 oktober 2022

Privacy Shield voor doorgifte van gegevens aan de Verenigde Staten ongeldig verklaard

In dit arrest wordt duidelijkheid gegeven over de geldigheid van besluiten die doorgifte van persoonsgegevens aan de Verenigde Staten (en andere derde landen) mogelijk maken. Dit had als gevolg dat er geen persoonsgegevens op basis van het Privacy Shield meer mochten worden doorgegeven aan organisaties in de VS.

...
EU Rechtspraak - 17 oktober 2022

Wanneer is een app (g)een taxidienst?

Het Hof beoordeelt in deze zaak de toepasselijkheid van de Richtlijn 2000/31/EG op een dienst die eruit bestaat dat taxigebruikers door middel van een elektronische applicatie rechtstreeks in contact worden gebracht met taxichauffeurs. Dit arrest schept bovendien meer duidelijkheid over de toepassing van de Wet personenvervoer 2000 voor diensten zoals Star Taxi App.