Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Digitale Overheid

Hoewel het internet al jaren bestaat, blijft de (digitale) technologie zich in een rap tempo ontwikkelen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online goederen en diensten, ook bij decentrale overheden. Helaas zijn er ook nog veel barrières, waardoor niet iedereen volop kan profiteren van de digitale mogelijkheden die er zijn. Daarom is de Europese Unie continue bezig met het ontwikkelen van wetgeving en beleidsregels om de digitalisering te bevorderen.

In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving voor de digitale overheid die van belang is voor decentrale overheden.

Achtergrond

Digitale interne markt

Sinds de voltooiing van de interne markt in 1992, is de gemeenschappelijke markt een ruimte zonder binnengrenzen. Goederen, personen, diensten en kapitaal kunnen er vrij circuleren, overeenkomstig de desbetreffende artikelen in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). De digitale interne markt is een online markt waar het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal gewaarborgd is. De Europese Commissie wil dat er naadloos toegang is tot online activiteiten en diensten onder een eerlijke concurrentie.

Op 6 mei 2015 heeft de Commissie daarom een Digitale Interne Markt Strategie aangenomen. Het doel van deze strategie is om de digitale grenzen tussen lidstaten te laten verdwijnen. Zo kunnen er veel nieuwe banen gecreëerd worden en kan aan de economie een boost gegeven worden.

Digital Decade

De digitalisering moet werken voor iedereen. Dat betekent dat mensen op de eerste plaats worden gezet en dat er kansen voor het bedrijfsleven worden gecreëerd. Digitale oplossingen zijn ook nodig om de klimaatverandering tegen te gaan en de groene transitie te realiseren. De Commissie is daarom vastbesloten: dit moet het digitale decennium van Europa worden. De EU heeft de ambitie om digitaal soeverein te blijven in een open en onderling verbonden wereld. Daarbij moeten burgers en bedrijven de mogelijkheid krijgen om deel uit te maken van een digitale toekomst die mensgericht, duurzaam en welvarend is. In dat kader presenteerde de Commissie dan ook een visie en strategie voor de digitale transformatie van Europa, de Digital Decade. Om dit te bereiken zijn vier hoofdpunten gepresenteerd in het Digitaal Kompas:

  1. Digitaal vaardige burgers en hooggekwalificeerde digitale professionals;
  2. Beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuurvoorzieningen;
  3. Digitale transformatie van bedrijven;
  4. Digitalisering van overheidsdiensten.

Digitalisering

Omdat de maatschappij steeds meer verandert in een informatie- en netwerksamenleving is het van belang dat er duidelijke regels zijn voor deze digitalisering. De Europese regels moeten het makkelijker maken voor burgers en bedrijven om gebruik te maken van digitale overheidsdiensten. Hierbij kan gedacht worden aan de Single Digital Gateway, waarmee EU-burgers en bedrijven makkelijk toegang krijgen tot digitale overheidsdienstverlening in alle EU-lidstaten. Naast gemakkelijker moet de dienstverlening ook veiliger worden. Met eID (elektronische identiteit) kunnen burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar inloggen bij publieke instanties. Hierdoor kunnen allerlei zaken digitaal geregeld worden.

Toch blijken nog veel mensen moeite te hebben om hun weg op het internet te vinden. Binnen Europa wordt daarom sterk ingezet op de verbetering van digitale vaardigheden. Hoewel hier al zeker verbeteringen te zien zijn blijft er een kloof bestaan tussen de verschillende lidstaten. De Commissie pleit dan ook voor essentiële investeringen, zodat alle burgers, bedrijven en overheidsorganisaties optimaal profijt kunnen hebben van de digitale mogelijkheden. Tegelijkertijd is het ook van belang dat alle digitale ontwikkelingen daadwerkelijk toegankelijk voor iedereen zijn. Om deze reden is de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn in het leven geroepen. De Toegankelijkheidsrichtlijn verplicht overheidsinstanties om hun websites en mobiele applicaties op zo’n manier in te richten dat deze te gebruiken zijn door mensen met en zonder handicap.

Hoe meer gebruik er wordt gemaakt van digitale diensten, hoe meer kans op risico’s er is. Ook hier heeft de Europese Unie aan gedacht. Met de Algemene verordening gegevensbescherming zijn er namelijk strengere regels gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens, waardoor deze beter beschermd worden. Door de toename in het dataverkeer en de snel ontwikkelende technologie is er helaas ook meer cybercriminaliteit. De Commissie is daarom al jaren bezig met het ontwikkelen van een cyberdefensiebeleid om burgers, bedrijven en overheden hiertegen te beschermen. In Nederland worden deze regels rondom Cybersecurity toegepast in het beleid van overheden en organisaties.

Decentrale relevantie

De dienstverlening van decentrale overheden vindt steeds meer online plaats. De wetgeving en het beleid dat is ontwikkeld voor de digitale overheid biedt kansen om deze dienstverlening makkelijker, toegankelijker en veiliger te maken. Decentrale overheden zijn vaak zelf verantwoordelijk voor de juiste implementatie van de regels. Daarnaast mag van hen worden verwacht dat zij burgers op de hoogte brengen van de regels en hen op weg helpen met de toepassing hiervan.

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Digitale Overheid

Gemeenten kunnen WiFi4EU-voucher inleveren

Heeft uw gemeente een WiFi4EU-voucher voor een gratis wifi-hotspot? En wilt u deze voucher verzilveren? De Europese Commissie heeft onlangs een video gepubliceerd met drie simpele stappen hoe uw gemeente het WiFi4EU-netwerk succesvol kan installeren. Gemeenten kunnen met de voucher ter waarde van € 15.000 een gratis wifi-hotspot aanleggen in lokale publieke ruimten, zoals gemeentehuizen, bibliotheken, musea of parken. De deadline voor het verzilveren van deze voucher nadert voor gemeenten. Lees het volledige bericht

Interview met wethouder Guido Rink over Artificial Intelligence

Guido Rink is de initiatiefnemer van het adviesrapport over Artificial Intelligence-wetgeving van het Europees Comité van de Regio’s. Dit Comité vertegenwoordigt lokale en regionale overheden in de Europese Unie en verleent advies over nieuwe wetten. Rink is wethouder bij de gemeente Emmen en houdt zich onder meer bezig met Economie, Internationale betrekkingen, Regiomarketing en Noordelijke Samenwerking. Daarnaast is hij plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s, bij de commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur (SEDEC). Dit adviesrapport is een vervolg op zijn advies over het AI-Witboek uit 2020.

Kenniscentrum Europa decentraal ging met hem in gesprek.

Lees het volledige bericht

Digitale transformatie: EU boekt vooruitgang maar investeringen zijn nodig

De resultaten van de jaarlijkse digitale economie en samenleving index (DESI) van de Europese Unie zijn bekendgemaakt. Deze index volgt de digitale prestaties van de lidstaten op verschillende gebieden. Door deze digitale prestaties te volgen kan de Europese Commissie de vooruitgang monitoren van de digitale transformatie in de EU en vaststellen waar verdere inspanningen nodig zijn. Over het algemeen geldt dat alle EU-lidstaten vooruitgang hebben geboekt met digitalisering, maar dat de digitale vaardigheidskloof tussen lidstaten toch groot blijft.

Lees het volledige bericht

Gecoördineerd EU-plan in strijd tegen cyberaanvallen

Een strijd die niet wordt gevoerd met wapens maar met digitale programmacodes die informatie stelen of computers buiten werking zetten. Het klinkt wat onwerkelijk maar de dreigingen voor een cyberoorlog in Europa zijn groot. Daarom vindt de Europese Commissie het noodzakelijk dat de Europese Unie (EU) een sterk front creëert tegen dergelijke cyberaanvallen en wil zij kijken naar de mogelijkheden om een gezamenlijke cybereenheid te ontwikkelen.

Lees het volledige bericht