Single Digital Gateway

Middels de Single Digital Gateway-verordening wordt een online centraal punt ingesteld van waaruit Europese burgers en bedrijven alle relevante informatie, procedures en diensten kunnen vinden die zij nodig hebben om van de EU interne markt gebruik te maken. Het gaat bijvoorbeeld om het verhuizen naar of het starten van een bedrijf in een andere lidstaat.

Achtergrond: Single market strategy

In 2015 presenteerde de Commissie haar interne marktstrategie, een strategie om het volledige potentieel van de EU interne markt te benutten. Om de interne markt beter te laten functioneren, beter toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven en om belemmeringen te voorkomen, heeft de Commissie in 2017 een handhavingspakket met verdere wetgevingsvoorstellen voor de interne markt uitgebracht. Een van deze voorstellen betreft de Single Digital Gateway (Verordening 2018/1724).

Webportaal

De Single Digital Gateway (SDG) wordt ondergebracht in het huidige Your Europe-portaal. Dit portaal bevat momenteel al informatie voor burgers en bedrijven die grensoverschrijdende activiteiten willen verrichten. Via de Single Digital Gateway worden gebruikers straks doorgelinkt naar de juiste webpagina’s op de overheidswebsite van de betrokken lidstaat.

Wat kunnen gebruikers op het SDG platform vinden?

 • Informatie over de Europese en nationale regels waar zij mee te maken krijgen als ze gebruik willen maken van de EU interne markt
 • Toegang tot en informatie over online administratieve procedures
 • Toegang tot Europese en nationale diensten voor ondersteuning en probleemoplossing bij het uitoefenen van de rechten van de EU interne markt.

Wat betekent dit voor decentrale overheden?

Decentrale overheden dienen bepaalde administratieve procedures die momenteel ook door nationale burgers en bedrijven online kunnen worden afgerond, ook toegankelijk te maken voor grensoverschrijdende burgers en bedrijven. Meer informatie over het aanpassen van de online procedures vindt u op deze pagina.

Daarnaast moet gebruik van de SDG ook inzichtelijk maken welke belemmeringen gebruikers ondervinden bij het oefenen van hun rechten van de EU interne markt. Deze data wordt door de Commissie verzameld via gebruikersreacties op het SDG portal en statistieken die onder andere decentrale overheden verzamelen over het gebruik van de informatiepagina’s en online procedures. De data die hieruit wordt vergaard wordt door de Commissie openbaar beschikbaar gemaakt. De Commissie stelt nog regels vast over deze methode van het verzamelen en uitwisselen van gebruikersstatistieken.

Ingang verplichtingen

De bepalingen in de Verordening worden op verschillende tijdstippen van toepassing, variërend van twee tot vijf jaar.

 • 12 december 2020
  De centrale overheid en de Commissie krijgen twee jaar de tijd om het platform en de informatie die moet worden aangeboden in te stellen.
 • 12 december 2022
  Specifiek voor gemeentelijke instanties is er een uitzondering gemaakt: de (vertaalde) informatie en instructie over de procedures die moeten worden aangeboden moeten vier jaar na inwerkingtreding van de Verordening beschikbaar zijn.
 • 12 december 2023
  Voor het grensoverschrijdend aanbieden van de online procedures krijgen alle betrokken partijen nog een jaar extra de tijd.

Meer weten over dit onderwerp?

Heeft u een vraag over de gevolgen van de Single Digital Gateway voor uw overheidsorganisatie? Neem dan contact met ons op via onze helpdesk.

Stel direct uw vraag


X