Single Digital Gateway

Middels de Single Digital Gateway-verordening wordt een online centraal punt ingesteld van waaruit Europese burgers en bedrijven alle relevante informatie, procedures en diensten kunnen vinden die zij nodig hebben om van de EU interne markt gebruik te maken. Bijvoorbeeld wanneer zij verhuizen naar een andere lidstaat of daar een bedrijf willen starten.

Achtergrond eu beleid: Single market strategy

In 2015 presenteerde de Europese Commissie een nieuwe Single Market Strategy, een strategie om het volledige potentieel van de EU interne markt te benutten. Om de interne markt beter te laten functioneren, beter toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven en om belemmeringen te voorkomen, heeft de Commissie in 2017 een handhavingspakket met verdere wetgevingsvoorstellen voor de interne markt uitgebracht. Een van deze wetsvoorstellen betreft de Single Digital Gateway (Verordening 2018/1724).

Webportaal

De website van de Single Digital Gateway (SDG) wordt ondergebracht in het huidige Your Europe-portaal. Dit portaal bevat momenteel al informatie voor burgers en bedrijven die grensoverschrijdende activiteiten willen verrichten. Via de Single Digital Gateway worden gebruikers straks doorgelinkt naar de webpagina’s op de overheidswebsite van de betrokken lidstaat, die de informatie of de procedures bevat waar de gebruikers naar op zoek zijn.

Wat kunnen gebruikers op het SDG platform vinden?

 • Informatie over de Europese en nationale regels waar zij mee te maken krijgen als ze gebruik willen maken van de EU interne markt;
 • Informatie over en toegang tot online administratieve procedures;
 • Informatie over en toegang tot Europese en nationale diensten voor ondersteuning en probleemoplossing bij het uitoefenen van de rechten van de EU interne markt.

Wat betekent dit voor decentrale overheden?

Decentrale overheden moeten gebruikers informeren over de verschillende rechten, plichten en regels, procedures en ondersteuningsdiensten. Meer over de informatieverplichting staat op deze pagina. Daarnaast dienen decentrale overheden een aantal van hun administratieve procedures die ook door nationale burgers en bedrijven online kunnen worden afgerond, toegankelijk te maken voor grensoverschrijdende burgers en bedrijven. Meer informatie over het aanpassen van de online procedures vindt u op deze pagina.

Daarnaast moet het gebruik van de SDG ook inzichtelijk maken welke belemmeringen burgers en bedrijven ondervinden bij het uitoefenen van hun rechten van de EU interne markt. Deze data wordt door de Commissie verzameld via anonieme gebruikersreacties op het SDG portal en statistieken. Decentrale overheden dragen bij aan het verzamelen van deze statistieken over  het gebruik van de informatiepagina’s en online procedures. De data die hieruit wordt vergaard wordt door de Commissie openbaar beschikbaar gemaakt. Hoe de data precies wordt verzameld en uitgewisseld wordt nog door de Commissie vastgesteld.

Ingang verplichtingen

De bepalingen in de Verordening worden op verschillende tijdstippen van toepassing, variërend van twee tot vijf jaar na inwerkingtreding.

 • 12 december 2020
  De centrale overheid en de Commissie krijgen twee jaar de tijd om het platform en de informatie die moet worden aangeboden in te stellen.
 • 12 december 2022
  Specifiek voor gemeentelijke instanties is er een uitzondering gemaakt: de (vertaalde) informatie en instructie over de procedures die moeten worden aangeboden moeten vier jaar na inwerkingtreding van de Verordening beschikbaar zijn.
 • 12 december 2023
  Voor het grensoverschrijdend aanbieden van de online procedures krijgen alle betrokken partijen nog een jaar extra de tijd.

Meer weten over dit onderwerp?

Heeft u een vraag over de gevolgen van de Single Digital Gateway voor uw overheidsorganisatie? Neem dan contact met ons op via onze helpdesk.

Stel direct uw vraag