eHealth

Onder eHealth wordt het toepassen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de gezondheidszorg verstaan. eHealth kan personeelsdruk verminderen en kosten besparen. eHealth zorgt voor betere, goedkopere tools om de kwaliteit en levering te verbeteren van zorg, het monitoren van gezondheid en elektronische medische dossiers. Op dit moment worden die mogelijkheden echter onvoldoende benut door zowel burgers, bedrijven en overheden.

Voorbeelden Ehealth

eHealth omvat een breed scala aan mogelijkheden. Voorbeelden zijn het leveren van diensten en informatie gerelateerd aan gezondheid via sociale media en apps op mobiele telefoons (mHealth), het verzamelen van big data voor analyses en het bijhouden van elektronische archieven. Het ontwikkelen van beleid inzake eHealth is een van de prioriteiten van de Europese Commissie.

Voordelen

De mogelijkheden van elektronische technologie in de gezondheidszorg dragen namelijk bij aan het verminderen van kosten en het redden van levens. Daarnaast komen er steeds meer digitale mogelijkheden. Gezondheidsorganisaties kunnen bijvoorbeeld via sociale media campagnes voor een gezond leefpatroon promoten en adviezen voor de behandeling van chronische hart- en vaatziekten worden op deze manier eenvoudig vindbaar en toegankelijk gemaakt.

Privacybescherming

Een van de grootste uitdagingen in het gebruik van elektronische technologie in de gezondheidszorg is de bescherming van de privacy van de gebruikers. Het is belangrijk dat er goed toezicht wordt gehouden op het gebruik van data en dat de juridische bescherming en rechtspositie van de gebruikers wordt gehandhaafd. Op deze manier kunnen commerciële bedrijven geen misbruik maken van het systeem. De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2016 in werking getreden. Deze Verordening stelt regels voor de verwerking van persoonsgegevens.

(Decentrale) overheid en zorg

Een van de taken van decentrale overheden op het gebied van gezondheid is de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarnaast zijn gemeenten sinds januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Naast de taken die zij al hadden op dit gebied, zijn er ook taken overgenomen van de Rijksoverheid en de provincies.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid eHealth

Nieuws eHealth

Europese Rekenkamer onderzoekt gezondheidszorg in verschillende lidstaten

De Europese Rekenkamer is bezig met een controle van regelingen betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Europese Unie. De controleurs van de Europese Rekenkamer brengen in kader van het onderzoek een bezoek aan vijf Europese lidstaten, waaronder Nederland. Het verslag van de controle zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2019 worden gepubliceerd.

Lees het volledige bericht

Actief en gezond ouder worden: steden en regio’s bekroond

32 Europese steden en regio’s zijn op maandag 1 juli bekroond voor nieuwe manieren om ouderen te helpen. De winnaars hebben innovatieve technologische, sociale of organisatorische oplossingen gevonden om de efficiency van de gezondheids- en sociale zorgstelsels te verbeteren. In Nederland werden projecten in de regio’s Noord-Nederland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Twente en Nijmegen bekroond.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen eHealth

Publicaties eHealth

Wet- en regelgeving eHealth

EHealth

Gegevensbescherming

Bij eHealth speelt gegevensbescherming een belangrijke rol. Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze verordening is per 25 mei 2018 van toepassing. U kunt hier meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming lezen.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

In art. 14 Richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg worden eisen gesteld aan het e-Health programma. Zo moeten er duurzame en sociale voordelen ontstaan uit het e-gezondheidsstelsel. Ook moeten er richtsnoeren komen die een lijst van gegevens opstellen die vereist zijn in het patiëntendossier. De richtlijn is in oktober 2013 omgezet in Nederlandse wetgeving via de Regeling Geneesmiddelenwet.

Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen

Richtlijn 2007/47/EG  harmoniseert de regels betreffende het vrije verkeer van medische hulpmiddelen in de EU.  Deze richtlijnen zijn van belang in de sector van eHealth, vooral voor de medische software die wordt gebruikt in vele eHealth applicaties.

 

X