Nieuws

Publicatie: 28 juni 2024

Door:


De digitaliseringswet- en regelgeving die uit de Europese Unie (EU) is raakt vele beleidsterreinen. Hierdoor is het moeilijk om eenduidig aan te geven wat het betekent voor decentrale overheden. Tegelijkertijd wordt digitalisering op zichzelf gezien als een opzichzelfstaand iets. Hoe kan het dat een onderwerp wat zo veelzijdig is ook zo eenduidig wordt gezien? Het Interprovinciaal Overleg (IPO) vroeg Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) om uitleg. Gezamenlijk presenteren zij de handreiking Europese Digitaliseringswet- en regelgeving.

In deze handreiking beschrijft KED wat de rode lijn is door de Europese digitaliseringswet- en regelgeving heen, maar ook hoe dit invloed heeft op de verschillende domeinen die relevant zijn voor provincies. In samenwerking met de programmalijn voor de Implementatie Digitale Wetgeving van het IPO is een overzicht gemaakt van de impact van de digitaliseringswetgeving op provincies. Het gehele overzicht vindt u in het model Impact digitaliseringswetgeving provincies. In de handreiking vindt u een analyse van het Europese digitaliseringsbeleid en de achtergrondstudie van het model.

Hoewel deze handreiking begon als gericht op provincies, is deze natuurlijk ook interessant voor andere decentrale overheden. De rode draad van digitalisering is immers gelijk voor alle decentrale overheden.