×
Europees recht en beleid

Laatste update: 4 december 2023

Contact: , en


Achtergrond

Omdat decentrale overheden zaken als ICT-systemen of bouwwerken niet zelf produceren, schakelen zij hiervoor andere partijen in. Zij kunnen daarnaast zelf een geschikte partij of partijen kiezen die voor deze decentrale overheid een opdracht gaat of gaan uitvoeren.

Bij het verwerven van zulke goederen, werken of diensten komen vaak grote bedragen kijken. Door dergelijke overheidsopdrachten via de aanbestedingsregels aan te besteden wordt beoogd ruimte te bieden voor (eerlijke) concurrentie tussen de verschillende aanbieders, die een bepaalde opdracht zouden willen uitvoeren. Door het aanbesteden van overheidsopdrachten door middel van een gereguleerd transparant, non-discriminatoir en objectief proces is het mogelijk om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dit vergroot vanaf de vraagkant de kans op het verkrijgen van een goede prijs-kwaliteitverhouding. De gedachte bij de aanbestedingsregels is dat de keuze tot aanbesteden de efficiënte en doelmatige besteding van overheidsmiddelen ten goede komt.

De Europese aanbestedingsregels zijn er ook op gericht om aanbesteders in staat te stellen beter gebruik te maken van overheidsopdrachten, ter ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen of beleidsdoelen zoals duurzaamheid en innovatie. Tot slot maken het Europese aanbestedingsbeleid en -regelgeving deel uit van de algemene doelstelling van de Europese Unie om één goed functionerende, interne markt te creëren.

Regelgeving

Decentrale overheden die overheidsopdrachten vergeven, krijgen te maken met de Europese aanbestedingsrichtlijnen:

  • Richtlijn 2014/23 (van toepassing op concessieovereenkomsten);
  • Richtlijn 2014/24 (van toepassing op overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren: werken, leveringen en diensten);
  • Richtlijn 2014/25 (van toepassing op overheidsopdrachten binnen de speciale sectoren: water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten).

De richtlijnen zijn van toepassing zodra de drempelbedragen voor werken, leveringen, diensten of concessies worden overschreden. De drie aanbestedingsrichtlijnen zijn omgezet in de Aanbestedingswet 2012. Voor Nederlandse aanbestedende diensten is de Aanbestedingswet 2012 leidend, niet de Europese richtlijnen.

Structuurfondsen

Decentrale overheden die gebruik maken van Europese fondsen of subsidies moeten daarbij ook de aanbestedingsregels in acht nemen. Meer informatie over Europese fondsen vindt u op de pagina Regionaal beleid en fondsen.

Publicaties

Om wat meer handvatten te bieden bij het aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal diverse factsheets en notities gepubliceerd: