Innovatiepartnerschap

Wanneer decentrale overheden nieuwe, innovatieve producten, werken of diensten willen laten ontwikkelen en aankopen (op voorwaarde dat deze geleverd kunnen worden tegen overeengekomen prijs- en kwaliteitsniveaus) kunnen zij de innovatiepartnerschap-procedure volgen. Deze procedure moet aanbestedende diensten helpen om overheidsopdrachten zo strategisch mogelijk aan te wenden om innovatie te bevorderen en hen in staat stellen een partnerschap aan te gaan.

Innovatiepartnerschap

Dit partnerschap is dan bedoeld voor de ontwikkeling en vervolgens aankoop van nieuwe, innovatieve producten, diensten of werken, zonder dat een afzonderlijke aanbestedingsprocedure voor deze aankoop nodig is. De procedure is geregeld in art. 31 richtlijn 2014/24 en voornamelijk geïmplementeerd in art. 2.71 lid 3 (termijn voor indienen verzoeken tot deelneming is ten minste dertig dagen) en 2.126b (gunning) van de Aanbestedingswet.

Uitgebreide omschrijving procedure

Een uitgebreidere beschrijving van deze procedure vindt u op pagina 24 e.v. en 53 van onze notitie Implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (juni 2016).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG