...
Praktijkvraag - 4 juni 2024

Moeten decentrale overheden zelfstandig en rechtstreeks aan de NIS2 verplichtingen voldoen?

Onze gemeente wenst de cyberbeveiliging van haar kwetsbare netwerk en informatiesystemen gestructureerd aan te pakken. Nu we volgens het Rijk onder de NIS2-Richtlijn vallen, maar de Cyberbeveiligingswet in de zomer 2025 in werking zal treden, vragen wij ons af of gemeenten na de omzettingstermijn rechtstreeks aan NIS2 moeten voldoen?

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Cyberveiligheid

Het gebruik van digitale technologieën wordt steeds groter. Onder andere de vervoerssector, energiesector en gezondheidssector worden er steeds afhankelijker van. Digitale technologieën bieden oplossingen en kansen voor problemen, maar zijn niet geheel zonder risico’s. De Europese Commissie is al jaren bezig met het ontwikkelen van een cyberdefensiebeleid om burgers, bedrijven en overheden te beschermen tegen cybercriminaliteit.

...
Nieuws - 27 mei 2024

Voorstel Cyberbeveiligingswet: decentrale overheid essentiële entiteit onder NIS2

De wetsvoorstellen voor de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten liggen tot 1 juli 2024 ter internetconsultatie. De voorstellen beogen verhoging van cyberveiligheid en weerbaarheid van decentrale overheden. Deze wetten zetten de NIS2- en CER-Richtlijn om in Nederlands recht. Nederland merkt onder de NIS2 decentrale overheden als overheidsinstantie en essentiële entiteit aan.