Nieuws

Publicatie: 16 september 2019

Door:


Op 11 september 2019 heeft de Europese Commissie openbare raadplegingen geopend voor 12 voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen in het kader van Horizon Europa, het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027). De openbare raadpleging is een belangrijke stap bij het beoordelen van de algemene behoefte aan en focus van specifieke onderzoeks- en innovatiepartnerschappen binnen het volgende programma.

Openbare raadpleging

In de openbare raadplegingen kunnen belanghebbenden aangeven wat er in het verleden heeft gewerkt en hoe zij het toekomstige beleid graag zouden zien. De voorgestelde partnerschappen hebben betrekking op verschillende onderwerpen:

 • Onderzoekspartnerschap EU-Afrika op het gebied van gezondheidsbescherming om infectieziekten aan te pakken
 • Innovatief gezondheidsinitiatief
 • Belangrijkste digitale technologieën
 • Slimme netwerken en services
 • Europese metrologie
 • Het Europese spoorwegsysteem transformeren
 • Geïntegreerd luchtverkeersbeheer
 • Schone luchtvaart
 • Circulair biobased Europa
 • Schone waterstof
 • Veilig en geautomatiseerd wegtransport
 • Innovatief MKB

De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt voor de beoordeling van deze kandidaat-partnerschappen. Daarnaast zullen partnerschappen worden besproken tijdens een speciale sessie op de Europese dagen voor onderzoek en innovatie op 26 september 2019. De Commissie nodigt belangstellenden voor toekomstige onderzoeks- en innovatiepartnerschappen uit om deel te nemen aan de raadpleging, die tot 6 november 2019 plaatsvindt.

Horizon Europe

Horizon Europa is een 7-jarig wetenschappelijk onderzoeksinitiatief van de Europese Unie, bedoeld om het huidige Horizon 2020-programma op te volgen. Horizon Europa moet een nieuwe en meer impactgerichte benadering van partnerschappen gaan hanteren.
Naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie voor Horizon Europa in juni 2018 zijn 12 kandidaten voor geïnstitutionaliseerde partnerschappen binnen 8 gebieden voorgesteld. Het politieke akkoord met het Europees Parlement en de Raad over Horizon Europa dat in april 2019 is bereikt heeft hiervoor als basis gediend.

Bronnen:

Have your say on the next generation of ambitious research and innovation partnerships, Europese Commissie
Published initiatives, Europese Commissie
Horizon Europe – the next research and innovation framework programme, Europese Commissie