Europese instanties voor burgers en bedrijven

Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor gemeenten, provincies, waterschappen of het Rijk. Bent u niet werkzaam voor een (semi) overheidsorganisatie, maar hebt u wel een vraag over Europa of over Europees recht en beleid? Dan kunnen de volgende Europese instanties voor burgers en bedrijven u wellicht verder op weg helpen:

Heeft u vragen over Europees recht en beleid als burger?

Europe Direct : Europe Direct is de voorlichtingsdienst over EU-rechten en mogelijkheden.

SOLVIT :  SOLVIT helpt EU-burgers en -bedrijven wanneer hun EU-rechten zijn geschonden door overheidsinstanties in een andere lidstaat. Bijvoorbeeld wanneer een overheidsinstantie de EU-wetgeving niet goed naleeft.

Rijksoverheid : De website van de Rijksoverheid is de gezamenlijke website van de Nederlandse ministeries.

Europese Ombudsman : Burgers of ingezetene van de EU en in EU gevestigde bedrijven, verenigingen of andere organen kunnen bij de Europese Ombudsman terecht voor klachten in verband met wanbeheer bij EU-instellingen, -organen en -instanties.

ECAS : ECAS is een non-profit organisatie die EU-burgerrechten promoot en burgers en bedrijven in staat wil stellen deze rechten te gebruiken. ECAS is het kenniscentrum wat betreft EU-burgerrechten.

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie &  Europees Parlement Informatiebureau : De vertegenwoordiging van de Europese Commissie en het Informatiebureau van het Europees Parlement geven burgers, journalisten en bedrijven informatie over de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek en het beleid van de EU.

Heeft u vragen over Europees recht en beleid als ondernemer?

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) : Het RVO stimuleert Nederlanders bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Dit doet zij middels subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Ondernemersplein : bij het ondernemersplein kunnen bedrijven terecht met antwoorden op vragen over (Europese) regels.

SOLVIT : SOLVIT helpt EU-burgers en -bedrijven wanneer hun EU-rechten zijn geschonden door overheidsinstanties in een andere lidstaat. Bijvoorbeeld wanneer een overheidsinstantie de EU-wetgeving niet goed naleeft.

Europese Ombudsman : Burgers of ingezetene van de EU en in EU gevestigde bedrijven, verenigingen of andere organen kunnen bij de Europese Ombudsman terecht voor klachten in verband met wanbeheer bij EU-instellingen, -organen en -instanties.

Heeft u Vragen over Aanbestedingen?

PIANOo : Dit expertisecentrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als taak het inkopen en aanbesteden door overheden te professionaliseren. Het Vragenloket van PIANOo beantwoordt (nationaalrechtelijke) vragen over aanbesteden en inkoop technische vragen van aanbestedende diensten.

Heeft u Vragen over Staatssteun?

Staatssteunnetwerk : In de LinkedIN groep van het staatssteunnetwerk zitten vele organisaties die met staatssteun van doen hebben. Ons advies is om daar gebruik van te maken en daar kennis van te nemen mocht er behoefte zijn aan andere of verdere expertise over staatssteun.

Autoriteit Consument en Markt (ACM) : Voor vragen over de Wet Markt en Overheid kunt u terecht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Heeft u Vragen over Mededinging?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) : De ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen.

Heeft u Vragen over Privacy?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) : De AP houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving, neemt klachten van burgers en organisaties in behandeling en geeft uitleg over de privacywetgeving.

Heeft u Vragen over  het sociaal domein?

VNG Naleving : VNG Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van handhavingstaken van de wetten in het sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang.

Heeft u Vragen over duurzaamheid en circulaire economie?

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) : Het RVO stimuleert Nederlanders bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Dit doet zij middels subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.