Presentatie AVG

Duur: +/- 30 – 45 min

Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Ook bij decentrale overheden worden veel persoonsgegevens verwerkt, zowel van burgers als van de eigen medewerkers. Hoe zat het ook alweer met het doorgeven van persoonsgegevens aan een andere afdeling of overheidsinstelling, het afhandelen van inzageverzoeken en verwerkersovereenkomsten? In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste vereisten van de AVG en bespreken we aan de hand van voorbeelden en vragen de omgang met persoonsgegevens in de decentrale praktijk.

Voor wie?

De decentrale overheid dient in zijn rol van verwerkingsverantwoordelijke te voldoen aan diverse eisen. Daarom is deze presentatie geschikt voor iedere medewerker van een decentrale overheid, om zo een overzicht te krijgen van de regels die gelden volgens de AVG.

  • Wanneer is er sprake van een verwerking van persoonsgegevens?
  • Welke grondslagen zijn er om persoonsgegevens op te slaan, te delen of te publiceren?
  • Hoe bepaal je wanneer een verwerkersovereenkomst moet worden gesloten?
  • Het herkennen en omgaan met een datalek
  • Uitleg over gegevensuitwisseling met derde landen
  • Actuele ontwikkelingen

Kosteloze presentatie?

Kenniscentrum Europa decentraal kan kosteloos een presentatie verzorgen bij u op locatie indien:

  • de presentatie een presentatie uit ons standaardaanbod is.
  • uw organisatie een gemeente, waterschap, provincie, ministerie of samenwerkingsverband is, of indien u bij de VNG, de UvW of het IPO werkt.
  • indien er minimaal 10 deelnemers bij de presentatie aanwezig zijn die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie, een samenwerkingsverband, het IPO, de UvW of de VNG.

Neem voor meer informatie contact op met info@europadecentraal.nl of via telefoonnummer 070 – 338 1090