Presentatie Europabewustzijn

Duur: +/- 1,5 uur

Een steeds groter deel van de wet- en regelgeving en beleid waar u in uw werkzaamheden bij een decentrale overheid mee te maken krijgt is afkomstig uit Brussel. Juridisch adviseurs van Kenniscentrum Europa decentraal bieden een gratis helpdesk voor decentrale overheden. Zij kunnen u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onder andere Europees aanbestedingsrecht, de Brexit, staatssteun, de Dienstenrichtlijn en de AVG. Na deze presentatie kunt u zich met recht een Europabewuste overheidsprofessional noemen en bent u beter in staat om te signaleren wanneer u in uw werkzaamheden met Europese regelgeving of beleid te maken heeft en hoe u vervolgens te werk kunt gaan.

Wat komt aan bod?

  • Hoe komt Europees recht en beleid tot stand en hoe beïnvloedt dit de dagelijkse praktijk van decentrale overheden?
  • Welke Europese wetgeving en -beleidsthema’s zijn echt belangrijk voor uw gemeente, provincie of waterschap?
  • Hoe blijft u op de hoogte van essentiële ontwikkelingen?

Kosteloze presentatie?

Kenniscentrum Europa decentraal kan kosteloos een presentatie verzorgen bij u op locatie indien:

  • de presentatie een presentatie uit ons standaardaanbod is.
  • uw organisatie een gemeente, waterschap, provincie, ministerie of samenwerkingsverband is, of indien u bij de VNG, de UvW of het IPO werkt.
  • indien er minimaal 10 deelnemers bij de presentatie aanwezig zijn die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie, een samenwerkingsverband, het IPO, de UvW of de VNG.

Neem voor meer informatie contact op met info@europadecentraal.nl of via telefoonnummer 070 – 338 1090