Presentatie Klimaat en milieu

Duur: 30 – 45 min

Op Europees niveau is er veel aandacht voor de impact van klimaatverandering en de aantasting van het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de Green Deal: het Europese beleid dat erop gericht is om van Europa het eerste klimaatneutrale continent in 2050 te maken. Een doelstelling die bindend is geworden met de Europese klimaatwet. In 2021 volgde het ‘Fit-for-55’-pakket: een reeks voorstellen gericht op een emissiereductie van 55% (ten opzichte van 1990) in het jaar 2030. Wat betekenen dit Europese beleid en deze voorstellen voor de decentrale praktijk? Met welke Europese regels moeten decentrale overheden rekening houden, bijvoorbeeld met het oog op de energietransitie? In deze kennissessie bespreken wij het Europese klimaat- en milieubeleid en geven inzicht in decentrale aspecten van het beleid.

Wat komt er aan bod?

  • Bespreking van het Europese klimaat- en milieubeleid, denk aan: de Europese Green Deal, de Europese klimaatwet en het ‘Fit-for-55’-pakket;
  • Eventuele bespreking van specifieke onderwerpen, denk aan: energie, klimaatadaptatie, afval, chemische stoffen, CO2 en luchtkwaliteit, waterbeheer, landbouw, natuur en biodiversiteit, circulaire economie en milieubeheer;
  • Aandacht voor decentrale uitdagingen/uitwerkingen van het beleid.

Kosteloze presentatie?

Kenniscentrum Europa decentraal kan kosteloos een presentatie verzorgen bij u op locatie indien:

  • de presentatie een presentatie uit ons standaardaanbod is.
  • uw organisatie een gemeente, waterschap, provincie, ministerie of samenwerkingsverband is, of indien u bij de VNG, de UvW of het IPO werkt.
  • indien er minimaal 10 deelnemers bij de presentatie aanwezig zijn die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie, een samenwerkingsverband, het IPO, de UvW of de VNG.

Neem voor meer informatie contact op met info@europadecentraal.nl of via telefoonnummer 070 – 338 1090