Nieuws - 7 juni 2021

Europese Agenda Stad: Publicatie ‘Quick Scan’ Betere Regelgeving

Stedelijke vraagstukken hebben veel te maken met Europese wet en regelgeving. Binnen de Europese Agenda Stad werken 13 thematische partnerschappen samen aan betere regelgeving op EU-niveau. Kenniscentrum Europa decentraal deed een Quick Scan om te onderzoeken welke acties de grootste kans van slagen hebben.

Nieuws - 3 augustus 2020

Welke maatregelen nemen Europese steden tijdens de coronacrisis?

Het programma Europese Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een overzicht samengesteld van de reacties van Europese steden op het uitbreken van de COVID-19-crisis.

Nieuws - 6 mei 2019

Europese Commissie start openbare consultaties over staatssteunregels

De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader voor landbouwsteun.