Nieuws

Publicatie: 11 april 2022

Door:


Werk verder aan een duurzame, inclusieve en mooie woonomgeving in uw gemeente of provincie door deel te nemen aan het Nieuw Europees Bauhaus-programma. Drie Europese oproepen (calls) staan nu open voor voorstellen. Projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning van de EU moeten gericht zijn op burgerparticipatie bij duurzame initiatieven of op de co-creatie van openbare ruimten met burgers. Daarnaast is er ruimte voor aanvragen van gemeenten voor praktische ondersteuning op maat door een team van deskundigen.

Nieuw Europees Bauhaus

Het Nieuw Europees Bauhaus-programma moet de transitie naar een duurzame, inclusieve en stijlvolle woonomgeving verbeteren. Het project is daarmee zowel ecologisch als economisch en cultureel van aard. Het combineert design, duurzaamheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en investeringen en is gelanceerd om bij te dragen aan de Europese Green Deal.

In het kader van het Nieuw Europees Bauhaus heeft de Commissie drie nieuwe oproepen gelanceerd, waar ook gemeenten en provincies projectvoorstellen voor in kunnen dienen. Deze kunnen in aanmerking komen voor financiële of andere ondersteuning vanuit de Europese Unie.

Burgerparticipatie en co-creatie van openbare ruimten

Twee van de drie oproepen leggen het accent op innovatie en technologie. De eerste call gaat over het bevorderen van betrokkenheid van burgers bij duurzame initiatieven. Het doel is dat de projecten burgers helpen om duurzamer te leven en dat nieuwe producten, diensten of oplossingen ontwikkeld kunnen worden.

De tweede oproep is gericht op co-creatie van openbare ruimtes met burgers. Lokale initiatieven kunnen hun inspirerende, mooie en duurzame ideeën voor innovatieve herinrichting van openbare ruimten in steden en op het platteland indienen. Beide calls staan open tot 29 mei 2022.

Praktische ondersteuning door deskundigen

De derde oproep valt in het kader van het cohesiebeleid en richt zich op technische bijstand voor projecten van kleine en middelgrote gemeenten, met maximaal 100.000 inwoners, die zelf niet voldoende capaciteit of deskundigheid hebben om hun ideeën te verwezenlijken. Twintig ideeën om projecten duurzamer, mooier en inclusiever te maken zullen in aanmerking komen voor praktische ondersteuning op maat door een team van deskundigen. De ondersteuning kan onder andere bestaan uit technische, regelgevende, financiële of sociaaleconomische expertise. Deze oproep staat open tot 23 mei 2022. Het budget hiervoor komt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

NEB LAB

Als u geïnteresseerd bent in het Bauhaus-programma, dan biedt het onlangs gelanceerde NEB LAB mogelijkheden om direct betrokken te worden. NEB LAB is een community die de Commissie een ‘denk en doe-tank’ noemt, die vorm moet geven aan het Nieuwe Europese Bauhaus. Er zal bijvoorbeeld worden nagedacht over het regelgevingskader en een Nieuw Europees Bauhaus-label.

Overheden zoals regio’s en steden worden opgeroepen om zich bij het NEB LAB aan te sluiten. In eerste instantie ligt de focus op de bouw en gebouwde omgeving, dit zal later worden uitgebreid naar andere sectoren zoals industrie, mobiliteit, cultuur en toerisme.

Bron:

Nieuw Europees Bauhaus: ondersteuning van steden en burgers bij lokale initiatieven, Europese Commissie
Nieuw Europees Bauhaus: Commissie lanceert „NEB LAB” met nieuwe projecten en oproep voor vrienden, Europese Commissie

Meer informatie

Nieuwe Europese Bauhaus website

Festival van het Nieuwe Europese Bauhaus (9-12 juni 2022)