Eerste calls WiFi4EU gaan open: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

Het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie is weer een stap dichterbij door de aanpassing van het CEF-Werkprogramma. Met WiFi4EU wil de Commissie Juncker gratis wifi beschikbaar stellen in Europese dorpen en steden. De eerste calls worden waarschijnlijk nog voor het einde van 2017 opengesteld. De eerste informatie over hoe ingeschreven kan worden, is nu beschikbaar.

WiFi4EU

Het WiFi4EU-initiatief van de Commissie faciliteert gratis wifi in Europese gemeenten. Daarvoor is € 120 miljoen beschikbaar. Met het oog op de bevordering van digitale inclusie, moet WiFi4EU het aanbod van gratis lokale draadloze connectiviteit doelgericht ondersteunen. Openbare lokale buitenruimten horen daar ook bij. In het vorige week aangepaste CEF-Werkprogramma 2017 wordt het initiatief nader uitgewerkt.

In september 2016 werd het WiFi4EU-initiatief aangekondigd door de voorzitter van de Commissie. Het initiatief is onderdeel van de herziening van de Europese telecomregels om tegemoet te komen aan de groeiende connectiviteitsbehoeften van Europa en het concurrentievermogen van Europa te versterken.

Doelgroep

Het WiFi4EU-initiatief dient ter bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen. Daartoe is wetgeving aangenomen die instanties met een openbare opdracht, zoals decentrale overheden en aanbieders van openbare diensten, moet aansporen om gratis lokale draadloze connectiviteit aan te bieden, bijvoorbeeld in overheidsgebouwen, bibliotheken, gezondheidscentra en openbare buitenruimten. De eerste call wordt alleen opengesteld voor gemeenten en verenigingen van gemeenten die in het belang van een of meer van hun leden optreden.

‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe

De Commissie heeft beloofd de subsidieregeling voor WiFi4EU simpel te houden. Dat betekent: ‘geen bureaucratische rompslomp, online aanvragen, betaling via vouchers en eenvoudige controles’. De projecten zullen worden behandeld volgens het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe. Wel zal er worden gezorgd dat elke lidstaat in ieder geval een minimumaantal van vijftien vouchers krijgt toegewezen. Ook komt er een maximumpercentage van 8% van het totaal beschikbare budget per call, om zo de geografische verdeling van het budget te garanderen. Gemeenten die subsidie willen aanvragen, moeten met een plan komen om gratis wifi te brengen naar plaatsen waar dat nog niet door de overheid of een bedrijf wordt aangeboden.

Eerste call

In het aangepaste CEF-Werkprogramma 2017 staat aangegeven dat de eerste call in het kader van het WiFi4EU-initiatief met een budget van € 15 miljoen gepland staat voor het vierde kwartaal van 2017 en zal sluiten in het eerste kwartaal van 2018. De financiering betreft ongeveer € 15.000,- per voucher. Daarnaast komt er budget beschikbaar voor de ontwikkeling van een WiFi4EU-portaal en app voor eindgebruikers en leveranciers van wifi-apparatuur. In Annex 4 bij het CEF-Werkprogramma worden de hierboven besproken voorwaarden voor deelname nader toegelicht.

Uit het CEF-Werkprogramma wordt duidelijk dat aanmelding enkele weken voor de formele openstelling van de calls al mogelijk wordt, zodat gemeenten ruimschoots de tijd hebben om de noodzakelijke online-formulieren in te vullen en contact op te nemen met installatiebedrijven. Houd voor nadere informatie in de komende maanden de WiFi4EU-website van de Commissie en de berichtgeving van Europa decentraal in de gaten.

Wetgeving

Op 14 september 2016 presenteerde de Commissie de mededeling Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt – Naar een Europese gigabitmaatschappij. Gelijktijdig werd een voorstel tot wijziging van de CEF-verordening 1316/2013 en de richtsnoerenverordening 283/2014 gepresenteerd. Europa decentraal berichtte afgelopen zomer dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een politiek akkoord hadden bereikt over de financiering van het WiFi4EU-initiatief. Het duurde echter nog tot eind oktober voordat het Europees Parlement en de Raad het eens werden over de uiteindelijke tekst van de wijzigingsverordening 2017/1953. Deze verordening werd op 1 november jl. gepubliceerd.

Door:

Chris Koedooder, Europa decentraal

Bron:

CEF-Werkprogramma 2017, Europese Commissie

Meer informatie:

Digitale interne markt strategie, Europa decentraal
€ 120 miljoen vanuit Europa voor wifi in gemeenten, nieuwsbericht Europa decentraal
Mogelijkheid tot gratis wi-fi in Europese dorpen en steden, nieuwsbericht Europa decentraal
WiFi4EU, Europese Commissie
Questions and Answers on WiFi4EU (update 30 november 2017), Europese Commissie
WiFi4EU-factsheet, Europese Commissie
The EU is bringing free Wi-Fi to its citizens, nieuwsbericht INEA
WiFi4EU is one step closer to EU local communities, nieuwsbericht Europese Commissie