Nieuws

Publicatie: 16 maart 2020

Door:


De Europese Commissie heeft een aantal openbare raadplegingen gepubliceerd die van toepassing kunnen zijn op decentrale overheden en regionale samenwerkingsverbanden. In dit artikel vindt u een overzicht van relevante publicaties.

Bekendmaking: Europees Klimaatpact

In het derde kwartaal van 2020 voorziet de Europese Commissie de lancering van een Europees Klimaatpact. Dit Klimaatpact is onderdeel van de Europese Green Deal die ernaar streeft dat Europa in 2050 het eerste klimaat neutrale continent is. Bij het behalen van dit doel is een rol weggelegd voor burgers, gemeenschappen en organisaties in alle sectoren van de Europese samenleving. De lancering van het klimaatpact moet burgers en belanghebbenden uit alle delen van de samenleving een rol geven bij het ontwerpen van nieuwe klimaatacties, het delen van informatie en het presenteren van oplossingen als voorbeeld voor anderen.
De Commissie wil input verzamelen van een brede doelgroep, variërend van nationale, regionale en lokale autoriteiten tot bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties, onderwijsorganisaties, consumentengroepen, onderzoeks- en innovatieorganisaties en individuele burgers, waaronder jongeren.
Feedback geven op deze openbare raadpleging is mogelijk via de website van de Europese Commissie tot 27 mei 2020. Op de website is eveneens een vragenlijst te vinden en kunnen geïnteresseerden terecht voor meer informatie.

Voorstel voor een richtlijn: mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

De Europese Commissie doet een voorstel voor een nieuwe richtlijn met betrekking tot een nieuw mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. De Commissie hoopt met dit mechanisme de ondermijning van inspanningen voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050 van de EU tegen te gaan, in het geval van gebrek aan ambitie van internationale partners. Wanneer Europese ondernemingen hun productie overbrengen naar landen die minder streng zijn voor emissies, kan dat een risico op koolstoflekkage inhouden. Koolstofcorrectie kan dit risico verminderen door een koolstofprijs op te leggen bij de invoer van bepaalde goederen van buiten de EU.
Feedback geven op deze openbare raadpleging is mogelijk via de website van de Europese Commissie tot 1 april 2020. De Europese Commissie maakt een samenvatting van de ontvangen feedback, waarin ook wordt uitgelegd hoe de feedback is verwerkt.

Voorstel voor een verordening: Europese klimaatwet – een klimaatneutraal Europa tegen 2050

De Commissie stelt in deze wet de doelstellingen vast van de Europese Green Deal en bepaalt hierin dat de Europese economie en samenleving tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Klimaatneutraliteit moet worden bereikt door uitstoot te beperken, te investeren in groene technologieën en het milieu te beschermen.
De Europese Commissie maakt een samenvatting van de ontvangen feedback over dit voorstel , waarin ook wordt uitgelegd hoe de feedback is verwerkt. De samenvatting wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad zodat zij deze kunnen meenemen in de verdere behandeling van het voorstel. Feedback geven op deze openbare raadpleging is mogelijk via de website van de Europese Commissie tot 1 mei 2020.

Bron

Raadplegingen, Europese Commissie