De Europese Ster

SEREH: hoe grensoverschrijdende samenwerking lokale voordelen kan hebben

Een voorbeeld van innovatief energiebeleid met behulp van Europees geld is SEREH: Smart Energy Region Emmen Haren. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente Emmen en de Duitse gemeente Haren moet mogelijk…

Lees meer

Kabinet spoort EU aan om concurrentiekracht te vergroten

De Europese Unie moet haar concurrentiekracht kritisch bekijken, en waar nodig maatregelen nemen om die te versterken. Dat schrijven minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Kaag van…

Lees meer

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Laat energietransitie in de regio gebeuren’

Nederland staat de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave. Ook provincies spelen daarin een grote rol, bijvoorbeeld bij besluiten over wind- of zonneparken. Kenniscentrum Europa decentraal sprak met Tjisse Stelpstra,…

Lees meer

Wat is het belang van het Clean Energy Package voor decentrale overheden?

Eind 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad een compromis bereikt over de laatste onderdelen van het pakket ‘Clean energy for all Europeans’. Het uitonderhandelen van dit pakket was…

Lees meer

Waar kan een provincie Europese financiële ondersteuning ten behoeve van klimaatmitigatie krijgen?

Antwoord in het kort: Er zijn meerdere Europese fondsen: programma’s die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op het nastreven van milieu- en klimaatdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het Europees Fonds voor…

Lees meer

Nieuw: EU-wijzer voor provincies

Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) lanceren de EU-wijzer voor provincies. Op dit informatieplatform worden provincies op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op Europees niveau…

Lees meer

Oproep: inzendingen Roger Léron Award 2019

De Roger Léron Award is een jaarlijkse prijs met het doel publieke prestaties en bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame energie op EU-, lokaal en regionaal niveau te promoten en…

Lees meer

Connected mobility summit 2019 Amsterdam

Bent u geïnteresseerd in de duurzaamheidsuitdagingen die van invloed zijn op de mobiliteitssector? Op 8 oktober vindt in Amsterdam de derde editie van de jaarlijkse Connected mobility summit plaats.

Lees meer

TEN-T opent publieke consultatie

Decentrale overheden kunnen tot 17 juli 2019 reageren op een consultatie over de richtsnoeren van het TEN-T (Trans-Europese Netwerken- Transport). TEN-T regelt het EU-beleid inzake vervoersinfrastructuur, dat met name is…

Lees meer

Valt een overheidsbedrijf onder de richtlijn hergebruik overheidsinformatie?

Antwoord in het kort: De herziening van de richtlijn hergebruik overheidsinformatie (PSI-richtlijn) zorgt onder meer voor een uitbreiding van de reikwijdte van de richtlijn. In bepaalde gevallen dienen ook overheidsbedrijven…

Lees meer

Terugblik Europees verkiezingsdebat Huis van de Nederlandse Provincies

Op 9 mei organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies een Europees verkiezingsdebat der Lage Landen met Nederlandse lijsttrekkers. Tien lijsttrekkers namen deel aan het debat rondom vier thema’s: democratie,…

Lees meer

Kenniscentrum Europa decentraal en VNG presenteren factsheet Europese verkiezingsprogramma’s

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement (23 mei) presenteren Europa decentraal en de VNG de factsheet over de Europese verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse politieke partijen. In…

Lees meer

Clean energy, clean mobility conferentie in Almere

Op 5 juni vindt de conferentie ‘Clean energy, clean mobility’ plaats in Almere. Het thema van deze conferentie is hoe hernieuwbare energie en e-mobiliteit een plek krijgen in stadsplanning en…

Lees meer

EU wil meer data over voedselverspilling

De Europese Commissie wil meer gebruikmaken van data in de strijd tegen voedselverspilling. Nu wordt 20% van al het in de EU geproduceerde voedsel verspild. Om de economische, ecologische en…

Lees meer

EU-leiders beraden zich op toekomststrategie

Op donderdag 9 mei, de dag van Europa, vond in de Roemeense stad Sibiu een Europese top plaats waar de regeringsleiders van de EU-lidstaten spraken over een gezamenlijke toekomststrategie voor…

Lees meer
X