De Europese Ster

EU-Kaderrichtlijn Water vraagt om betere implementatie

De EU-Kaderrichtlijn Water is “fit for purpose”, kondigde de Europese Commissie donderdag 12 december 2019 aan na de afronding van een tweejaarlijkse evaluatie, die de weg effent voor hardere handhavingsmaatregelen….

Lees meer

Conferentie over betrekken van burgers bij cohesiebeleid

Het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stedelijk Beleid (DG REGIO) van de Europese Commissie organiseert op 6 februari 2020 een conferentie over het betrekken van burgers en het maatschappelijk middenveld bij…

Lees meer

Regionale overheden cruciaal voor Green Deal

Op 9 januari 2020 heeft Eurocommissaris Elisa Ferreira voor Cohesie en Hervormingen gesproken met Europese koepels van decentrale overheden. Onder andere de European Green Deal en het nieuwe Just Transition…

Lees meer

Nieuwe regels omtrent drones en vliegzones

Vanaf juli 2020 zullen er nieuwe eisen gelden voor drones en het uitvoeren van vluchten hiermee. Een onderdeel hiervan is dat Nederland bepaalde vliegzones vast kan stellen waar strengere of…

Lees meer

Kroatisch voorzitterschap Raad van de EU van start in 2020

Kroatië zal van 1 januari tot 30 juni 2020 het roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU overnemen, in navolging van Finland. Onder het motto ‘Een sterk Europa in…

Lees meer

Voor hoe lang mag onze gemeente een schaarse vergunning verlenen?

Antwoord in het kort: Op grond van het Europese beginsel van het vrij verkeer van diensten en de Dienstenrichtlijn mag de toegang tot de interne markt voor dienstverrichters niet onnodig…

Lees meer

Kabinet richt meldloket op voor informatiedeling grensoverschrijdende medewerkers

Decentrale overheden kunnen met de handhavings- en detacheringsrichtlijnen geconfronteerd worden wanneer zij als werkgever bepaalde verplichtingen uit de handhavingsrichtlijn moeten naleven. Dit gebeurt bij het aannemen van gedetacheerde personen uit…

Lees meer

Hoe worden de EFRO-prioriteiten binnen mijn landsdeel vastgesteld?

De Europese Commissie legt de kaders en prioriteiten voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), waaronder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), vast in de verordening gemeenschappelijke bepalingen. Binnen de Europees vastgestelde EFRO-prioriteiten kiest elke lidstaat zijn eigen specifieke nationale prioriteiten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kiest in samenspraak met lokale en regionale overheden, sociale partners en maatschappelijke organisaties de specifieke prioriteiten voor Nederland. Op landsdeelniveau geven managementautoriteiten in samenspraak met betrokkenen invulling aan de Nederlandse EFRO-prioriteiten in regionale operationele programma’s.

Lees meer

Interview met Europarlementariër Vera Tax

Sinds de zomer is PvdA-Europarlementariër Vera Tax lid van de parlementaire commissie voor regionale ontwikkeling (REGI). Wij spraken haar in het Europees Parlement over haar drijfveren en ambities voor de…

Lees meer

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit

Woensdag 11 december 2019 is de Europese Green Deal gepresenteerd. Hierin zet de Europese Commissie de strategie uiteen voor de verduurzaming van de Europese economie. Deze strategie raakt veel verschillende…

Lees meer

Belang van cohesiebeleid onderstreept in brief

De #CohesionAlliance roept op tot een tijdige overeenstemming over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027, om een ​​soepele uitbetaling van middelen in de komende jaren te waarborgen. Het…

Lees meer

Interview gedeputeerde Rijsberman over cohesiebeleid na 2020

Michiel Rijsberman is gedeputeerde voor de provincie Flevoland. Hij heeft, naast cultuur, erfgoed en nationaal park Nieuwland, Europa in zijn portefeuille. Hierin werkt hij aan het cohesiebeleid post-2020 voor de…

Lees meer

Interview: Circulair bouwen en aanbesteden in de Zeeuwse praktijk

Richard van Bremen en Martin Scherpenisse werken beiden bij de provincie Zeeland. Van Bremen is senior beleidsmedewerker circulaire economie en Scherpenisse senior strategisch inkoopadviseur. Samen werken zij aan het project…

Lees meer

Interview met Europarlementariër Tom Berendsen

Sinds de zomer is CDA-Europarlementariër Tom Berendsen lid van de parlementaire commissie voor regionale ontwikkeling (REGI). Wij spraken hem in het Europees Parlement over de drijfveren en ambities voor de…

Lees meer

Europese Rekenkamer doet onderzoek naar grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s in grensregio’s

Op 9 december 2019 kondigde de Europese Rekenkamer een controle aan van de implementatie van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s in grensregio’s. Dit doet de Rekenkamer naar aanleiding van het naderende einde van…

Lees meer
X