De Europese Ster

Europees Parlement stemt voor centraal subsidieprogramma InvestEU

Vorige week (16 januari 2019) heeft het Europees Parlement een standpunt ingenomen ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om het InvestEU-programma op te richten. Het InvestEU-programma maakt…

Lees meer

Grensoverschrijdende samenwerking: hoe staat het met de grensinformatiepunten, EU-verordening en diploma-erkenning

Er is veel vooruitgang geboekt in de Nederlandse projecten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Vooral de bestuurlijke samenwerking tussen Nederland en België verloopt goed, en ook tussen Nederland en…

Lees meer

Hoe implementeert uw overheidsorganisatie de Sustainable Development Goals?

Steden en regio’s spelen een belangrijke rol in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Om een goede Europese territoriale strategie te ontwikkelen roepen het Comité van de Regio’s…

Lees meer

Europese digitale infrastructuur op koers om binnen vijf jaar te verdubbelen

Dat blijkt uit de nieuwste Outlook 2019 van Digital Gateway to Europe. De presentatie vond plaats tijdens de KickStart Europe-conferentie in Amsterdam. Het jaarlijkse rapport is geïnitieerd door Digital Gateway…

Lees meer

Ontwikkeling nucleaire geneesmiddelen in Petten ondersteunt door Europese subsidie

Het nucleaire instituut NRG in Petten gaat uitbreiden met een nieuwe onderzoekslocatie, waar artsen uit verschillende ziekenhuizen zullen samen werken met nucleaire experts om sneller nieuwe nucleaire geneesmiddelen te ontwikkelen….

Lees meer

Eerste klimaatneutrale paprikateelt door restwarmte

Het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is op donderdag 10 januari 2019 officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC. Hiermee zet Nederland een eerste stap richting een klimaatneutrale…

Lees meer

Wanneer is een organisatie een ‘overheidsinstantie’ en moet deze een Functionaris voor de Gegevensbescherming aanstellen?

Antwoord in het kort: Of een organisatie onder het begrip ‘overheidsinstantie’ valt, moet worden beoordeeld aan de hand van het nationaal recht. Het Rijk en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben hier…

Lees meer

Verlenging en evaluatie Europese staatssteunregels

Op 7 januari heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij een groot deel van de staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket uit 2014 zal verlengen tot eind 2022. Daarnaast…

Lees meer

Minder regeldruk voor gemeenten in het sociaal domein

Gemeenten blijven verplicht om samen te werken bij de uitvoering van hun taken in het sociaal domein. Het wetsvoorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin hij…

Lees meer

Europese toezichthouders publiceren nieuwe AVG-richtlijnen

Eind 2018 heeft de European Data Protection Board (EDPB) twee nieuwe richtlijnen ter consultatie gepubliceerd. Een van deze richtlijnen gaat in op de territoriale reikwijdte van de Algemene verordening gegevensbescherming….

Lees meer

Wat Europa voor mij doet

Hoe beïnvloedt Europa ons dagelijks leven? Het Europees Parlement heeft een nieuwe website gelanceerd waarop honderden voorbeelden staan van hoe de EU het dagelijks leven van de EU-burger beïnvloedt. Gebruikers kunnen…

Lees meer

Verbeterpunten voor gemeenten op het gebied van aanbesteden en inbesteden

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft op 21 december 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van diverse moties rondom aanbesteden en inbesteden. Zij bespreekt in een…

Lees meer

Kick-off Europese week voor regio’s en steden 2019

Op 30 januari organiseert het Europees Comité van de Regio’s de kick-off bijeenkomst van de Europese week voor regio’s en steden 2019. De Europese week voor regio’s en steden zal…

Lees meer

Hoe verschillen de verblijfsrechten van VK-burgers in een Nederlandse gemeente bij een deal of no-deal Brexit?

De verblijfsrechten van VK-burgers vóór 29 maart 2019 VK-burgers die in een Nederlandse gemeente als EU-burger verblijven en verblijfsrecht hebben, zullen dit verblijfsrecht behouden tot de Brexit indien hun situatie…

Lees meer

Clean Energy Package uitonderhandeld

Eind 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad een compromis bereikt over de laatste onderdelen van het pakket Clean energy for all Europeans. Het uitonderhandelen van dit pakket was…

Lees meer
X