De Europese Ster

Wijziging landbouw de-minimisverordening: hoger plafond van € 20.000,-

De Europese Commissie heeft aangekondigd de landbouw de-minimisverordening te willen wijzigen. Het de-minimisplafond voor de primaire landbouwsector kan worden verhoogd naar € 20.000,- per onderneming. Lidstaten kunnen er ook voor…

Lees meer

Inschrijvingen beste regionale ondernemersstrategie geopend

Het Europees Comité van de Regio’s heeft op 19 november, tijdens de Assemblee van Europese kleine en middelgrote ondernemingen, de inschrijvingen voor de European Entrepreneurial Region awards 2020 geopend. De…

Lees meer

Hoe kunnen regio’s en steden braindrain tegengaan?

Braindrain is een probleem dat regio’s in heel Europa treft. Lokale en regionale overheden moeten rechtstreeks omgaan met de sociaaleconomische gevolgen van het verlies van getalenteerde mensen. Een nieuw onderzoek…

Lees meer

Europese Commissie presenteert langetermijnstrategie 2050

Op 28 november publiceerde de Europese Commissie de langetermijnstrategie voor het Europese klimaatbeleid voor 2050. De strategie stelt de ambitie om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen volledig terug te…

Lees meer

Plenaire vergadering Europees Comité van de Regio’s: Brexit en cohesiebeleid

Op 5 en 6 december vergadert het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) in Brussel. Op de agenda staan onder andere een debat met Eurocommissaris Corina Crețu over de toekomst…

Lees meer

Draag bij aan een circulaire economie door inkoop in acht stappen

Op 29 oktober heeft het adviesbureau Copper8 het boek ‘Circulair Inkopen in 8 stappen’ gepubliceerd. De handreiking is mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en heeft als doel om inkopers en…

Lees meer

Wat vinden EU-burgers van de Europese verkiezingen?

De meeste EU-burgers zijn tevreden over de verkiezingen, vrijheden en fundamentele rechten in Europa, zo blijkt uit een recente enquête (Eurobarometer) van de Europese Commissie. De enquête over democratie en…

Lees meer

Europese Commissie opent openbare raadpleging over circulaire economie

Op 29 november 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging over circulaire economie geopend. Aanleiding van de raadpleging is een recent gepubliceerde roadmap over de ontwikkeling van een EU…

Lees meer

Is een vennootschap die bepaalde publieke taken van de gemeente uitvoert btw-plichtig?

INTRODUCTIE Volgens artikel 13 van de Europese BTW-richtlijn (richtlijn 2006/112/EG) zijn publiekrechtelijke lichamen, zoals gemeenten, niet belastingplichtig voor de werkzaamheden die zij als overheid verrichten. Er is echter sprake van…

Lees meer

Kan een onderhands gegunde opdracht achteraf worden vernietigd bij de rechter?

Antwoord in het kort Ja, een reeds gesloten overeenkomst kan door de rechter worden vernietigd wanneer blijkt dat die in strijd met de relevante rechtsbeschermingsrichtlijn tot stand is gekomen. Er…

Lees meer

€ 600 miljoen voor Nederlandse klimaatadaptatie

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben op 20 november het Bestuursakkoord Ruimtelijk Adaptatie getekend. Hierin spreken zij af om € 600 miljoen euro te investeren om Nederland voor te…

Lees meer

Brexit: Hoe bereidt Nederland zich voor op no deal?

Vorige week hebben het VK en de EU een voorlopig akkoord bereikt over de Brexit. Het is echter nog niet bekend of dit akkoord ook daadwerkelijk definitief wordt. Het Europees…

Lees meer

Europees akkoord gesloten over meststoffenverordening

De Raad van ministers van de EU, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben op 20 november een akkoord bereikt over de meststoffenverordening die in 2021 ingaat. Deze verordening…

Lees meer

Verlenging werkingsduur regels Wet Markt & Overheid

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens de werking van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet met twee jaar te verlengen tot 1 juli 2021. Dit…

Lees meer

Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan naar Tweede Kamer gestuurd

Afgelopen week heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een conceptversie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer
X