De Europese Ster

Gemeenten en burgemeesters pleiten voor uitbreiding van de openbare-ordetaak

Eind maart heeft de Raad van State (RvS) een negatief advies gegeven over het uitbreiden van de openbare-ordetaak van de burgemeester (Gemeentewet). Daarmee zou een stevigere grondslag worden gecreëerd om…

Lees meer

Zomerreces Europese Ster

Met de Europese verkiezingen net achter de rug is het een tijd van grote veranderingen in Brussel: de nieuwe termijn van het Europees Parlement is begonnen en de nieuwe Europese…

Lees meer

Raadpleging Horizon Europa: deel uw mening over EU-investeringen voor onderzoek en innovatie

Wat voor Europese uitdagingen zouden volgens u met EU-gesubsidieerd onderzoek aangepakt moeten worden? Horizon Europa, het EU-programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027), is een raadpleging gestart om alle belanghebbenden te…

Lees meer

Onafhankelijk onderzoek naar kosten nieuw inburgeringsstelsel

Er zijn veel zorgen bij gemeenten omtrent de nieuwe Wet inburgering. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel zullen zijn. De overeenstemming tussen de…

Lees meer

Bezwaren tegen gebruik van open house-model en aanbestedingen bij inkoop van jeugdzorg

“Om een duurzame transformatie van de jeugdzorg te bewerkstelligen moeten er onder meer grenzen worden gesteld aan de liberalisatie binnen de zorgmarkt”. Dat stelt jeugdzorginstelling Sterk Huis in een manifest….

Lees meer

Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer afval?

Antwoord in het kort Bij het hergebruik van afval is het met name van belang rekening te houden met de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen uit 2008. De Kaderrichtlijn biedt een raamwerk…

Lees meer

Decentrale overheden moeten voertuigen en vervoerscontracten duurzaam gaan aanbesteden

Overheden moeten bij de inkoop van voertuigen rekening gaan houden met nieuwe Europese duurzaamheidseisen. Eind mei is de gewijzigde richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen officieel aangenomen….

Lees meer

Registratie Europese week van de regio’s en steden is geopend

De registratie voor de Europese week van de regio’s en steden is geopend.

Lees meer

Finland van start met EU-voorzitterschap

Finland is sinds 1 juli de voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het is de derde keer dat het land de voorzittersrol op zich neemt. De Finnen hebben…

Lees meer

Kunnen samenwerkende gemeenten een alleenrecht verlenen aan een ICT-bedrijf?

Antwoord in het kort: Nee, de gemeenten kunnen in deze situatie geen beroep doen op de uitzondering die is neergelegd in artikel 11 richtlijn 2014/24 (geïmplementeerd in artikel 2.24 aanhef…

Lees meer

Cohesion alliance conferentie in Brussel

Op woensdag 10 juli organiseert het Europees Comité van de Regio’s een Cohesion Alliance conferentie in Brussel.

Lees meer

Op voorhand uitsluiten tenderkostenvergoeding niet proportioneel

Het op voorhand uitsluiten van een vergoeding voor inschrijfkosten bij de eventuele intrekking van een aanbesteding is niet proportioneel. Dit betekent niet dat het toekennen van een vergoeding verplicht is….

Lees meer

Bijeenkomst: Green and Smart Mobility

Op donderdag 10 oktober organiseren de provincie Noord-Brabant, Brabant-Stad, Vlaams-Brabant en Metropolregion Rhein-Neckar de bijeenkomst: ‘Green and Smart Mobility – new solutions for the mobility of the future’ in Brussel.

Lees meer

Voldoen aan Europese normen luchtkwaliteit blijft uitdaging ondanks verbetering

Het Nationaal Samenwerkingsplan Luchtkwaliteit (NSL) lijkt te hebben bijgedragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Stientje van Veldhoven in een…

Lees meer

Europese Commissie registreert drie nieuwe burgerinitiatieven

De Europese Commissie heeft besloten drie nieuwe burgerinitiatieven te registreren op het gebied van CO2-uitstoot, genetisch gemodificeerde gewassen en verbod op plastic. Indien voor een van de geregistreerde initiatieven binnen…

Lees meer
X