De Europese Ster

Geactualiseerde factsheet: toepassing Europese Dienstenrichtlijn na Appingedam-uitspraak

Stelt uw overheidsorganisatie voorschriften vast, zoals maatregelen, verordeningen of bestemmingsplannen? Gebruik dan de geactualiseerde factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn van Kenniscentrum Europa decentraal om te controleren of de voorschriften die u vaststelt in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. De eerste versie van de factsheet is geactualiseerd vanwege de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in de Appingedamzaak. Nu deze uitspraak er is vormt deze de basis voor de behandeling van soortgelijke zaken.

Lees meer

De Green Deal en de coronacrisis

De strijd tegen het coronavirus is op dit moment wereldwijd prioriteit. Zo ook voor de Europese Unie. Maar wat betekent de coronacrisis voor de Green Deal?

Lees meer

Commissie van Aanbestedingsexperts oordeelt over open house-procedure

Onlangs heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts zich uitgesproken over de vraag welke regels er gelden voor toelatingsprocedures. In haar advies wordt overwogen of aanbestedingsrechtelijke beginselen (zoals gelijke behandeling en proportionaliteit)…

Lees meer

Green Lanes bij grensovergangen

Op 23 maart presenteerde de Europese Commissie een document voor de implementatie van Green Lanes. Door middel van de Green Lanes moet het vrije verkeer van goederen in de interne…

Lees meer

Actieplan om regio’s en steden te helpen bij bestrijding COVID-19

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) presenteerde op 24 maart een actieplan ter ondersteuning van lokale en regionale overheden bij de aanpak van de coronacrisis. In het kader van…

Lees meer

Kunnen gemeenten gebruikmaken van financiering van de Europese Investeringsbank?

Antwoord in het kort Ja, ook decentrale overheden kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van diensten van de Europese Investeringsbank (EIB). Naast provincies, gemeenten en waterschappen kunnen ook overheidsbedrijven, bijvoorbeeld nutsbedrijven, in…

Lees meer

Kan een subsidieverstrekker een schadevergoeding vorderen van een kartel?

Maart 2020 Introductie In deze zaak heeft het Europees Hof van Justitie een vraag beantwoord van een Oostenrijkse rechter. Ter discussie stond de vraag of een entiteit die indirect schade…

Lees meer

Oproep voor aanmeldingen voor EU-beurzen voor sociale fondsen

Het European Social Catalyst Fund (ESCF) is een initiatief ontworpen als een stimulans om Europa’s meest urgente sociale uitdagingen aan te pakken. Het doel van het ESCF is het samenbrengen…

Lees meer

Tijdelijk handelingskader Europese Commissie voor steun in verband met coronavirus

Op grond van dit tijdelijke steunkader kunnen overheden sneller en gemakkelijker staatssteun verlenen zonder langdurige procedures in Brussel.

Lees meer

ECB kondigt steunprogramma van € 750 miljard aan

Het extra opkoopprogramma van obligaties moet de economische pijn van de coronacrisis binnen de Europese Unie verzachten.

Lees meer

Duurzame ontwikkelingsdoelen in de Green Deal: waar raken ze het werk van decentrale overheden?

De ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s) zijn zeventien doelstellingen voor het aanpakken van onder andere duurzaamheid, (on)gelijkheid, armoede en klimaatverandering. De afspraak tussen de 193 landen van de Verenigde Naties is dat…

Lees meer

LIFE-programma vraagt om uw mening

Het LIFE-programma is bezig met het ontwikkelen van het meerjarenwerkprogramma voor de periode 2021-2024. De algemene doelstellingen van het LIFE-programma na 2020 zijn voorlopig overeengekomen. In een consultatie hoort het…

Lees meer

Grass2Grit: grassap als dooimiddel

In Noord-Holland is op vrijdag 6 maart een bijzondere fabriek op een feestelijke manier geopend. Het gaat om de eerste fabriek ter wereld waar bermgras wordt omgezet in sap voor…

Lees meer

Meld uw cultureel erfgoed-projecten aan voor een uitwisseling van best practices

Heeft uw stad of regio een innovatief en inspirerend project op het gebied van cultureel erfgoed? Meld deze dan aan bij ‘Cultural Heritage in Action!’. Dit nieuwe platform van de…

Lees meer

Hoe werken de staatssteunregels bij de financiering van natuurbeheer(ders)?

Antwoord in het kort Ja dat is mogelijk omdat steun voor natuurbeheer in beginsel niet wordt gezien als staatssteun. Natuurbeheer als zodanig is immers geen economische activiteit zo blijkt uit…

Lees meer