De Europese Ster

Is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verenigbaar met de Habitatrichtlijn? A-G Kokott uit twijfels in conclusie

  Introductie  In mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De…

Lees meer

Commissievoorzitter Juncker geeft laatste State of the Union speech

De Europese Commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, gaf op 12 september zijn laatste State of the Union speech in Straatsburg. Hij pleitte dat Europa weer een wereldspeler moet worden door meningsverschillen opzij…

Lees meer

De Single Digital Gateway: Europees Parlement stemt voor nieuwe regels omtrent grensoverschrijdende publieke diensten

Woensdag 13 september heeft het Europees Parlement het wetsvoorstel voor de Verordening over de Single Digital Gateway goedgekeurd. Deze nieuwe wet beoogt een online centraal punt in te stellen vanuit…

Lees meer

Online Interreg-platform: Good practices database

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en…

Lees meer

Het toekomstige EU-cohesiebeleid: minder regels en minder budget

Met het voorstel van de Europese Commissie werden de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarige Financieel Kader (MFK) dit voorjaar in gang gezet. Onlangs presenteerde de Commissie  een nieuw voorstel betreffende…

Lees meer

Onderzoek naar erkenning van diploma’s in grensregio’s

Solliciteren naar een baan over de grens is vaak lastig omdat diploma’s niet altijd worden erkend in het buitenland. Het project “Vergroten transparantie erkenning van diploma’s voor kansberoepen” gaat deze…

Lees meer

Europese Rekenkamer: “Lidstaten moeten cohesiegeld beter gebruiken”

Op 13 september heeft de Europese Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin EU-lidstaten worden opgeroepen om het geld voor het Europese cohesiebeleid beter te gebruiken. Daarnaast heeft de Rekenkamer verschillende suggesties…

Lees meer

Drinkwaterrichtlijnrapport goedgekeurd door Milieucommissie Europees Parlement

Op 10 september heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement het rapport over het herzieningsvoorstel van de Drinkwaterrichtlijn van rapporteur Michel Dantin goedgekeurd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de positie in…

Lees meer

Nederlandse procesvertegenwoordiging bij EU-Hof publiceert Jaarbericht 2017

In juli 2018 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het Jaarbericht 2017 over de zaken van het Hof van Justitie van de EU waaraan Nederland heeft bijgedragen, gepubliceerd. De uitspraken…

Lees meer

Wat kunnen gemeenten doen met het Europese jeugdbeleid?

Antwoord in het kort Het huidige Europese jeugdbeleid is gelanceerd in 2010 en loopt in 2018 af. Momenteel wordt onderhandeld over een nieuwe EU-strategie voor jongeren voor de periode 2019-2027….

Lees meer

Raad presenteert versoberd voorstel voor EU-begroting 2019

De Raad van de Europese Unie (vanaf nu: Raad) heeft op 4 september haar voorstel voor de 2019 begroting van de Europese Unie gepresenteerd. Weliswaar is het voorstel zelf niet…

Lees meer

Lof voor Timmermans – Minder regeldruk uit Brussel

Dit artikel is overgenomen uit Focus Europa. Met de PvdA’er Frans Timmermans als Eurocommissaris zou er eenvoudige, effectieve en efficiënte regelgeving uit Europa komen. Voor de eerste vicevoorzitter van de…

Lees meer

EFRO-rapporteurs Europees Parlement en Europees Comité van de Regio’s starten samenwerking

De rapporteurs voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF) van het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s hebben op 4 september hun…

Lees meer

VNG-standpunt en lobby over EU-notificatierichtlijn

Dit artikel is overgenomen van de VNG. De afgelopen tijd heeft de VNG diverse vragen gekregen over haar standpunt en lobby over de Europese notificatierichtlijn. Deze zijn besproken in de…

Lees meer

Openbare raadpleging over chemische, product- en afvalwetgeving

Naar aanleiding van de roadmap over mogelijke uitdagingen voor het recyclen en hergebruiken van materialen voortkomend uit de wisselwerking van chemische, product- en afvalwetgeving heeft de Europese Commissie een openbare…

Lees meer
X