De Europese Ster

Kritiek op Commissievoorstel voor toekomstig EU-landbouwbeleid

Op 7 november heeft de Europese Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin het Commissievoorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de periode na 2020, dat in verband staat met het nieuwe…

Lees meer

EuroPCom communicatieconferentie: ‘Campaigning for Europe’

Op 8 en 9 november vond in Brussel de negende editie van de communicatieconferentie EuroPCom plaats. Tijdens deze conferentie was er veel aandacht voor de campagne ‘This time I’m voting’…

Lees meer

Oproep projecten Erasmus+ 2019 geopend

De Europese Commissie heeft de oproep voor het indienen van voorstellen voor Erasmus+ 2019 geopend op 24 oktober. De Commissie verwacht in 2019 een budget van 3 miljard beschikbaar te…

Lees meer

Tegemoetkoming voor gemeenten met tekort voor sociaal domein

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 1 november haar fondsen voor gemeentetekorten in het sociaal domein bekendgemaakt. In totaal is er € 200 miljoen beschikbaar voor 77 gemeenten.

Lees meer

Europese Commissie opent Roadmap evaluatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Europese Commissie heeft op 8 november de Roadmap ‘EU farm policy – evaluation of its impact on habitats, landscapes and biodiversity’ geopend.

Lees meer

Franse subsidie voor kleinschalige opwekking duurzame energie goedgekeurd door Europese Commissie

Op 22 oktober heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend aan een Frans subsidiepakket van naar schatting € 200 miljoen. Dit pakket heeft tot doel zowel ondernemingen als particulieren te steunen…

Lees meer

Europees Hof van Justitie: PAS alleen onder strenge voorwaarden verenigbaar met de Habitatrichtlijn

Op 17 mei 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het Europese Hof van Justitie (Hof) meerdere prejudiciële vragen gesteld over of het Programma Aanpak Stikstof…

Lees meer

Moet het post- en reprocentrum van de gemeente zich aan de Wet Markt & Overheid houden?

ANTWOORD IN HET KORT Decentrale overheden die economische activiteiten verrichten dienen zich aan de gedragsregels van de Wet Markt & Overheid (hierna: Wet M&O) te houden. Het aanbieden van goederen…

Lees meer

Brexit-update: EU-27 regeringsleiders zien nog weinig voortgang in de Brexit onderhandelingen

De verwachtingen voor de Europese Raad in oktober 2018 waren hoog. Dit had de doorslaggevende EU-top moeten worden, waarin de uittredingsovereenkomst tussen het VK en de EU beklonken had moeten…

Lees meer

Hoe uw organisatie nog beter maatschappelijk verantwoord kan inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzaam aanbesteden zijn van groot belang voor het halen van klimaat- en milieuafspraken. Een onderzoek van Natuur & Milieu laat zien welke stappen hier nog in…

Lees meer

Europese Commissie maakt projecten LIFE-programma bekend

De Europese Commissie heeft bekend gemaakt welke Europese projecten subsidie krijgen vanuit het LIFE-programma. Het gaat in totaal om € 243 miljoen verdeeld over 142 projecten in alle EU-lidstaten. Ook…

Lees meer

Nieuwe Catalogus Groenblauwe diensten goedgekeurd door de Europese Commissie

Op 26 oktober 2018 heeft de Europese Commissie de verlenging en uitbreiding van de Catalogus Groenblauwe diensten goedgekeurd. Decentrale overheden kunnen van de Catalogus gebruikmaken wanneer ze steun willen verlenen…

Lees meer

Europese Commissie stelt werkprogramma Connecting Europe Facility 2019 vast

De Europese Commissie heeft na overleg met de lidstaten het werkprogramma vastgesteld voor de CEF call 2019. Het werkprogramma vormt de basis voor een subsidieoproep in het eerste kwartaal van…

Lees meer

Kritische vragen vanuit Tweede Kamer over EU-migratievoorstellen

Afgelopen woensdag (31 oktober) zijn de migratievoorstellen van de Europese Commissie behandeld in een commissievergadering van de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg werden door Kamerleden kritische vragen gesteld aan Staatssecretaris…

Lees meer

Besluitvorming over zomer- of wintertijd is uitgesteld

Op maandag 29 oktober besloot de Europese Commissie dat de afschaffing van het verzetten van de klok uitgesteld zal worden tot 2021. De besluitvorming voor de lidstaten over welke tijd…

Lees meer
X