De Europese Ster

Impact van de toekomstige EU-begroting op regio’s

Op 17 mei organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel een lunchbijeenkomst over de plannen van de Europese Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, die op 2…

Lees meer

EU-Hof: grote detailhandel mag hoger belast worden

Bestuursorganen mogen in beginsel op grond van ruimtelijke ordening en milieu meer belasting heffen op winkels met een grote verkoopoppervlakte. Dit is volgens het Europese Hof van Justitie niet in…

Lees meer

Europese Raad stemt in met herziening richtlijn Energieprestaties gebouwen

De Europese Raad heeft op 14 mei 2018 het voorstel tot herziening van de EU-richtlijn Energieprestaties gebouwen aangenomen.

Lees meer

Europese Commissie presenteert derde mobiliteitspakket

Op donderdag 17 mei heeft de Europese Commissie het derde en laatste deel van de maatregelen om het Europese vervoerssysteem te moderniseren gepresenteerd. Het derde mobiliteitspakket draagt bij aan de…

Lees meer

Factsheet gewijzigde AGVV gepubliceerd

In navolging van het eerdere drieluik heeft Europa decentraal de factsheet gewijzigde AGVV opgesteld. Dit naar aanleiding van de wijzigingen van de AGVV in de zomer van 2017 en de…

Lees meer

Inachtneming aanbestedingsbeginselen bij gezondheidszorgdiensten met grensoverschrijdend belang

Introductie Bepaalde categorieën diensten, zoals maatschappelijke diensten, gezondheidszorg- en onderwijsdiensten dragen naar hun aard een beperkte grensoverschrijdende dimensie met zich mee. Voor deze “sociale en andere specifieke diensten” (voorheen IIB-diensten) geldt een…

Lees meer

AVG-specials voor decentrale overheden

Vanaf februari heeft Europa decentraal verschillende speciale edities van de nieuwsbrief uitgebracht. In deze ‘AVG-specials’ werd ingegaan op verschillende begrippen uit de Algemene verordening gegevensbescherming en wat deze betekenen voor…

Lees meer

AVG – Overzicht tools en publicaties

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt een aantal veranderingen mee voor het privacybeleid van onder meer decentrale overheden. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd, wat betekent dat…

Lees meer

Uitvoeringswet AVG aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 15 mei 2018 de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen. Half maart stemde de Tweede Kamer al in met de Uitvoeringswet. Na ondertekening zal de…

Lees meer

Europese Rekenkamer publiceert activiteitenverslag 2017

Onlangs publiceerde de Europese Rekenkamer haar activiteitenverslag van het jaar 2017. In het activiteitenverslag wordt informatie over de organisatie weergegeven met daarbij een overzicht van de activiteiten die de Europese…

Lees meer

Europese mobiliteitsweek 2018 ‘Mix and Move’

Van 16 tot 22 september vindt de Europese mobiliteitsweek 2018 plaats. De Europese mobiliteitsweek probeert de volksgezondheid en de levenskwaliteit te verbeteren door schone mobiliteit en duurzaam stedelijk vervoer te…

Lees meer

Eurocommissaris Oettinger verdedigt deze week het voorstel van de EU-begroting bij het Europees Comité van de Regio’s

Op 16 en 17 mei komen de leden van het Europees Comité van de Regio’s bij elkaar voor de 129e plenaire vergadering. Tijdens de eerste dag van de vergadering zal…

Lees meer

Gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse agrosector

De Tweede Kamer organiseerde onlangs een rondetafelgesprek over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. Uit rapporten van onder meer ING, KPMG en Wageningen…

Lees meer

Commissie vraagt input om producten circulairder te maken

De Europese Commissie opent de mogelijkheid om feedback te geven op de recent bekendgemaakte roadmap ‘Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy’. De periode om feedback…

Lees meer

Europese Commissie opent consultatie voor EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen

Op 8 mei 2018 opende de Europese Commissie een consultatie voor alle burgers en organisaties over de EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen. De consultatie is onderdeel van een ‘fitnesscheck’ die de EU uitvoert om…

Lees meer
X