De Europese Ster

Waar let de accountant op bij het controleren van de aanbestedingsrechtmatigheid?

Valkuilen Elk jaar neemt een externe accountant de financiën van de gemeente door om een controleverklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening of andere financiële overzichten te verstrekken. De…

Lees meer

Proefschrift: het lokale perspectief voor de naleving van Europese wet- en regelgeving over luchtkwaliteit

Elena Bondarouk, universitair docent aan de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden, is 27 augustus gepromoveerd met haar proefschrift over de lokale uitvoering van het EU-luchtkwaliteitsbeleid. In…

Lees meer

Commissie publiceert nieuwe mededeling over status Brexit-noodmaatregelen

Het is nog niet bekend hoe de Brexit er precies uit gaat zien. Door de geringe tijd tot de Brexit datum van 31 oktober 2019, dringt de Europese Commissie er…

Lees meer

Europese steun voor waterstofregio Noord-Nederland

Noord-Nederland is op koers om een van de Europese waterstofkoplopers te worden. De Noord-Nederlandse subsidieaanvraag voor een Hydrogen Valley is door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)…

Lees meer

In gesprek met Mark Thissen, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving

“Er is nog te weinig aandacht voor de gevolgen van de Brexit. Regio’s en gemeenten zouden meer in gesprek moeten gaan met het regionale bedrijfsleven over de gevolgen van de…

Lees meer

Wat betekent de nieuwe ePrivacy-verordening voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort: Middels het voorstel voor de Europese ePrivacy-verordening worden de regels over de omgang met persoonsgegevens binnen elektronische communicatie straks versterkt. Daar vallen ook de regels omtrent…

Lees meer

Verlenging “gele” of “oranje” kaart procedure rond kerst

Bij nieuwe wetgevingsinitiatieven van de Europese Commissie krijgen nationale parlementen acht weken de tijd om deze te toetsen aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel. Dit noemt men ook wel de gele…

Lees meer

Traject Beter Aanbesteden krijgt vervolg na afsluiting actieagenda

Op 4 september jl. vond het afsluitende congres in het kader van Beter Aanbesteden, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), plaats in Utrecht. De actieagenda…

Lees meer

Europese rekenkamer publiceert verslag over de doeltreffendheid van EU consultaties

De Europese Commissie organiseert op vaste momenten in het Europees beleidsproces online openbare raadplegingen om input van burgers en belanghebbenden te vergaren. De Europese Rekenkamer (ERK) heeft, op verzoek van…

Lees meer

Hoe werken deskundigengroepen van de Europese Commissie en comitologiecomités? En zijn er verschillen?

Antwoord in het kort: Deskundigengroepen van Europese Commissie worden opgericht door de Commissie en bestaan uit diverse deskundigen uit de lidstaten van de EU. De Commissie raadpleegt deze groepen bijvoorbeeld…

Lees meer

Europese Commissie brengt verslag uit over mededingingsbeleid van 2018

Afgelopen zomer heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse verslag uitgebracht over het mededingingsbeleid. De Commissie heeft in 2018 op mededingingsgebied haar beleidsmaatregelen opnieuw gericht op markten die ze van belang…

Lees meer

Ook decentrale overheden moeten netwerkaanbieders straks toegang verlenen tot overheidsinfrastructuur

Vanaf december 2020 moeten overheidsinstanties in bepaalde gevallen toegang verlenen tot publieke infrastructuur, zoals openbare gebouwen of straatmeubilair. Het moet dan een redelijk verzoek betreffen om op die locatie toegangspunten…

Lees meer

Nederlandse Europarlementariërs kiezen voor milieu en burgerlijke vrijheden

De Europarlementariërs hebben de portefeuilles voor de komende vijf jaar verdeeld. Zeven Nederlandse Europarlementsleden nemen plaats als (plaatsvervangend) lid in de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Een even groot…

Lees meer

Wat betekent de einduitspraak in de Appingedam-zaak voor andere gemeenten?

De gemeente Appingedam mag reguliere winkels verbieden om zich te vestigen op een woonboulevard aan de rand van de stad. De nieuwe onderbouwing van deze brancheringsregeling voldoet aan de eisen…

Lees meer

Hein Pieper geselecteerd als expert voor Europa adviesraad klimaatverandering: “Meer aandacht voor klimaatadaptatie en maatschappelijke transformatie”

Uit meer dan 2.100 aanmeldingen is dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn & IJssel geselecteerd als expert voor de Horizon Mission Board over klimaatverandering en sociale transformatie. Deze Mission Board…

Lees meer
X