De Europese Ster

Gelderland wint prijs Europese Ondernemende Regio 2019

De provincie Gelderland heeft de award voor de meest ondernemende regio in de EU gewonnen. In 2019 mag Gelderland zich samen met Asturië (Spanje) en Thessalië (Griekenland) European Entrepreneurial Region…

Lees meer

Europees Parlement wijst mobiliteitspakket af

Op woensdag 4 juli heeft het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg de voorgestelde amendementen voor het mobiliteitspakket afgewezen. Het mobiliteitspakket is teruggestuurd naar de transportcommissie (TRAN) voor…

Lees meer

Hugo de Jonge informeert Kamer over plannen in het kader van zorginkoop

Op 4 juli 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de kern van de problematiek bij het…

Lees meer

Heeft de nieuwe detacheringsrichtlijn ook gevolgen voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort: Ja, deze richtlijn kan ook gevolgen hebben voor decentrale overheden. De nieuwe Europese detacheringsrichtlijn moet wel eerst nog worden geïmplementeerd in het nationale recht. Dit kan…

Lees meer

Voortgang actieagenda Beter Aanbesteden

Op 5 juli 2018 heeft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) een brief over de voortgang van de actieagenda Beter Aanbesteden aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt onder andere…

Lees meer

Wet terugvordering staatssteun: gevolgen decentrale praktijk

Decentrale overheden zijn verplicht om staatssteun die als onrechtmatig wordt aangemerkt terug te vorderen (inclusief rente) op basis van de recent in werking getreden Wet terugvordering staatssteun. Ook rust op…

Lees meer

Meer regie over inburgering voor gemeenten

Vorige week (2 juli 2018) presenteerde minister Koolmees (SZW) zijn voorstel voor verbeteringen van het inburgeringsstelsel aan de Tweede Kamer. Momenteel ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de…

Lees meer

Hervorming EU-landbouwbeleid exclusieve bevoegdheid AGRI-commissie Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft besloten dat de AGRI-commissie (landbouw) de exclusieve bevoegdheid houdt om te onderhandelen over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU met de Raad…

Lees meer

Europese Raad: toch een akkoord over migratie

Na moeizame onderhandelingen zijn de Europese regeringsleiders er vrijdagochtend 29 juni 2018 in geslaagd om een akkoord over het migratiebeleid te bereiken. Er zal met een integrale aanpak worden ingezet…

Lees meer

Raad van de EU neemt conclusies aan over uitvoering EU-actieplan circulaire economie

Op 25 juni heeft de Raad Milieu conclusies aangenomen over de uitvoering van het EU-actieplan voor de circulaire economie. Hierin zetten de milieuministers hun standpunt uiteen over drie dossiers: 1)…

Lees meer

Debat toekomst van de regionale EU-fondsen

Op 27 juni organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies een debatbijeenkomst over de toekomst van de regionale fondsen. Tijdens de bijeenkomst werd dieper ingegaan op de Commissievoorstellen voor het…

Lees meer

Europese Raad verlangt realisme van VK in Brexit-onderhandelingen

De Europese Raad van vorige week stond grotendeels in het teken van migratie, veiligheid en defensie, maar ook de Brexit stond weer prominent op de agenda. Afgelopen vrijdag (29 juni…

Lees meer

Raad van de EU positief over aanpassing Europees burgerinitiatief

Op 26 juni 2018 heeft de Raad van de Europese Unie ingestemd met het Commissievoorstel om het Europees burgerinitiatief voor burgers van de Europese Unie gebruikersvriendelijker te maken. De onderhandelingen…

Lees meer

EU-budget: rapporteurs SEDEC-commissie Europees Comité van de Regio’s benoemd

Op 25 juni heeft de SEDEC-commissie van het Europees Comité van de Regio’s de rapporteurs benoemd voor de verschillende programma’s verbonden aan het Meerjarig Financieel Kader.

Lees meer

Training toepassing cohesiebeleid 2014-2020 voor regionale autoriteiten

De nieuwe regels en wetgeving met betrekking tot de EU-investeringen in het cohesiebeleid voor 2014-2020 zijn in december 2013 goedgekeurd. Het nieuwe wetgevingskader heeft een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte…

Lees meer
X