De Europese Ster

Terugblik lustrumeditie Landelijk Staatssteunnetwerk

Op donderdag 14 juni vond de vijfde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaats in Den Haag. Europa decentraal is een van de oprichters en organisatoren van…

Lees meer

Worden er straks vingerafdrukken opgeslagen in ID-kaarten?

De Europese Commissie heeft een verordening voorgesteld voor het versterken van de betrouwbaarheid van identiteitskaarten door onder meer vingerafdrukken op te nemen in de kaart. Het Nederlandse kabinet steunt het…

Lees meer

Speech Mark Rutte in Europees Parlement

De Nederlandse premier Mark Rutte was op maandag 11 juni te gast in het Europees Parlement in Straatsburg waar hij een toesprak gaf over de toekomst van de Europese Unie….

Lees meer

Aanmeldingen editie 2018 van Youth4Regions zijn geopend

De Europese Commissie is op zoek naar studenten journalistiek om verslag te doen van de Europese Week van de regio’s en steden in oktober 2018. Aanmelden kan tot en met…

Lees meer

Commissie waarschuwt voor gevolgen Brexit op de handel tussen VK en EU

In een aankondiging aan betrokken partijen heeft de Europese Commissie op 4 juni 2018 de (waarschijnlijke) gevolgen van de Brexit voor de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd…

Lees meer

Regio Deals: bundeling van krachten door Rijksoverheid en regio’s

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft op 8 juni 2018 in een Kamerbrief de aanpak voor het gebruik van Regio Deals bekendgemaakt. Een Regio Deal is een…

Lees meer

Geef input op het actieplan van het Partnerschap Innovatief Aanbesteden

Het Urban Agenda Partnerschap Innovative and Responsible Public Procurement vraagt om input. U kunt door middel van een publieke consultatie met het partnerschap meedenken in de voorbereiding op het definitieve…

Lees meer

Kick-off Lectoraat Changing Role of Europe en Werken met Europa borrel

Wat zijn de scenario’s voor de toekomstige rol van Europa in de wereld? Hoe kunnen bedrijven en publieke organisaties invloed uitoefenen op de Europese en Nederlandse regelgeving? Hoe kunnen bedrijven…

Lees meer

14 juni 2018: Lustrumeditie Landelijk Staatssteunnetwerk

Let op: laatste plekken! Op donderdag 14 juni 2018 zal de vijfde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomst zal op een informele en…

Lees meer

VK doet alternatief voorstel voor Noord-Ierse grensoplossing na Brexit

Vorige week publiceerde het Verenigd Koninkrijk een voorstel voor een tijdelijke douane overeenkomst na de Brexit. Over minder dan 10 maanden zal het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie…

Lees meer

Moties omtrent aanbesteden ingediend in Tweede Kamer

Op 7 juni 2018 zijn er door verschillende Tweede Kamerleden moties ingediend over onder andere het hoger beroep bij aanbestedingen, de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts en duurzame criteria….

Lees meer

Drie Nederlanders benoemd tot rapporteur voor adviezen EU-budget Europees Comité van de Regio’s

Op 6 en 7 juni 2018 zijn tijdens de vergadering van de COTER-commissie (Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting) van het Europees Comité van de Regio’s de rapporteurs benoemd voor de…

Lees meer

Minister Ollongren: elke gemeente moet een onafhankelijke rekenkamer hebben

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, heeft op 4 juni een wetsvoorstel ingediend dat elke gemeente verplicht een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. Rekenkamers maken de doeltreffendheid,…

Lees meer

Onderzoek wijst uit dat pulsvisserij niet schadelijker is dan traditionele boomkorvisserij

Pulsvisserij is beter dan de traditionele boomkorvisserij. Die conclusie trekt de International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Op verzoek van Nederland heeft dit internationale instituut onderzoek gedaan…

Lees meer

Nitraatlimiet uitzondering voor Nederlandse boeren verlengd

Nederlandse boeren mogen tot eind 2019 hogere nitraatniveaus hanteren dan de Europese limieten die zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. De Europese Commissie heeft namelijk ingestemd met verlenging van een…

Lees meer
X