Europese rechtspraak

Publicatie: 7 juni 2017

Door:


HvJ-EU, juni 1964. C-6/64. In het Costa ENEL arrest gaf het Hof in 1964 aan dat het Gemeenschapsrecht autonoom van karakter is. Dit betekent dat EU-instellingen, EU-lidstaten en burgers zonder tussenkomst van nationaal of internationaal recht onderworpen zijn aan het Gemeenschapsrecht. Indien Verdragsbepalingen en nationale wetgeving in conflict zijn, dan heeft het Gemeenschapsrecht voorrang boven het nationale recht.