Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 1 juli 2014. Prejudiciële zaak C-568/13. Deze zaak betreft de verenigbaarheid met het Unierecht van een Duitse regeling omtrent minimumloon. De vraag die speelt is of het verenigbaar is wanneer aanbestedende diensten opdrachten enkel mogen gunnen aan ondernemingen, en hun onderaannemers, die bij de indiening van de inschrijving zich er schriftelijk toe verbinden om de werknemers die met deze opdracht bezig gaan het minimumloon te betalen. De verwijzende rechter vraagt een uitlegging van artikel 56 (1) VWEU en artikel 3 (1) richtlijn 96/71/EG.