Europese rechtspraak

Publicatie: 12 februari 2013

Door:


Europese Commissie, 27 oktober 2010. Nitrogénmüvek tegen Hongarije

Zaak C-14/09. In deze zaak geeft de Commissie het volgende voorbeeld van de toepassing van referentiepercentages:

Om te bepalen of een lening staatssteun inhoudt, past de Commissie in de Mededeling referentiepercentages een maatstaf toe voor marktrentetarieven. Er kunnen verschillende marges worden toegepast op het basistarief van de lening. Deze marges zij afhankelijk van de beoordeling van de crediteur en de beschikbare zekerheden.

Lening niet marktconform

In het Terugvorderingbesluit Nitrogénmüvek tegen Hongarije was de lening niet marktconform. De totale daadwerkelijke financieringskosten (4.362%) lagen onder het benchmark referentietarief van die dag (8.99%). Er was sprake van een niet marktconform voordeel. Het actuele marktpercentage van de rente lag op 4.99%. Op basis van de referentie- en disconteringspercentages van de Commissie, moest hierbij een referentiepercentage van 4% worden opgeteld.