Europese rechtspraak

Publicatie: 27 juni 2017

Door:


HvJ-EU, 17 april 2017. Prejudiciële zaak C-102/17. Het geschil in deze zaak gaat over een geografisch geschiktheidsvereiste voor inschrijvers bij een aanbesteding. De aanbestedende dienst vereiste namelijk van inschrijvers dat zij eerdere ervaring hebben met werkzaamheden in de regio. De nationale rechter wil weten of mogelijk artikel 58 lid 4 richtlijn 2014/24 zich verzet tegen een dit vereiste.