Europese rechtspraak

Publicatie: 1 juni 2017

Door:


Europese Commissie tegen Spanje, 4 april 2011. Besluiten 32144 (N/2001) en SA.32585 (2011/N). In deze zaken over een steunregeling ten behoeve van theater, dans, muziek en audiovisuele activiteiten in Baskenland, stelt de Europese Commissie dat de genoemde activiteiten uitgeoefend kunnen worden door ondernemingen.

Lokale activiteiten

Ook al zal het vaak om lokale activiteiten zijn, effect op het handelsverkeer tussen lidstaten kan niet worden uitgesloten. De Commissie keurt de steun goed op basis van art. 107 lid 3d VWEU (voorheen art. 87 lid 3d EG-Verdrag).