Europese rechtspraak

Publicatie: 27 juni 2017

Door:


HvJ-EU, 6 maart 2017. Prejudiciële zaak C-9/17. Deze zaak gaat over de strekking van het begrip overheidsopdracht. Een aanbestedende dienst had bij een oproep tot inschrijving een ontwerp van het raamcontract gevoegd, dat wordt gesloten tussen de dienst en de inschrijvers indien de inschrijver als opdrachtnemer wordt opgenomen in de raamovereenkomst. Het Hof van Justitie wordt verzocht te beantwoorden of in dit geval wel sprake is van een overheidsopdracht.