VAR

HvJ-EU, 28 februari 2017. Prejudiciële zaak C-14/17. In deze zaak werd het Hof verzocht om uitleg te geven of artikel 34 lid 8 richtlijn 2004/17/EG betekent dat reeds bij een inschrijving het bewijs moet worden geleverd dat de te leveren producten gelijkwaardig zijn aan het originele product.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]