Europese rechtspraak

Publicatie: 26 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 3 december 2001. Zaak C-59/00. Een overheidsopdracht kan buiten het toepassingsbereik van de Aanbestedingsrichtlijn vallen. Bijvoorbeeld in het geval dat de opdracht onder de drempelwaarde van richtlijn 93/37/EG blijft. De wettigheid van een clausule in het bestek, in dit geval het voorschrijven van een bepaald merk, moet dan toch worden beoordeeld in het licht van de fundamentele regels van het EG-Verdrag.