Europese rechtspraak

Publicatie: 10 mei 2017

Door:


HvJ-EG, 8 juli 1999. Zaak T-266/97. Beslissingen om ondernemingen uitsluitende rechten te verlenen kunnen een inbreuk op het Verdrag vormen. Indien aan de vereisten kan worden voldaan op een alternatieve manier, die minder nadelige effecten heeft op de mededinging. Zie ook noot 62 van het werkdocument van de Commissie uit november 2011 over de toepassing van het EU aanbestedingsrecht op publiek publieke samenwerking.